Paraiškų priėmimas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. lapkričio 29 d. iki 2022 m. sausio 7 d. (paskutinė paraiškų priėmimo diena).

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos pildyti etapais negalima, pasibaigus sesijos laikui (60 min), paraiškos duomenys išsaugoti nebus.

Konkurso tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

Konkurso uždaviniai - finansuoti tikslinius nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus siekiant:
• stiprinti vietos bendruomenių išskirtinumą ir tradicijų kūrimą;
• skatinti bendruomeniškumo formų įvairovę;
• didinti įvairių ir kokybiškų kultūros renginių prieinamumą vietos gyventojams;
• į veiklas įtraukti įvairaus amžiaus ir statuso gyventojus (senjorus, jaunimą, vaikus, šeimas).

Prioritetinė kryptis – projektai, telkiantys bendruomenes, prisidedant prie Žaliosios Vilniaus bangos kūrimo (https://zalias.vilnius.lt/).

Konkurso pareiškėjai – Savivaldybės teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos (toliau – Pareiškėjas), kurių nuostatuose numatytos kultūrinės, gyventojų užimtumo, laisvalaikio, gyvenamosios vietovės bendruomeninės veiklos ir iniciatyvos.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau, vertinama anksčiausiai pateikta paraiška. Kitos paraiškos nevertinamos.

Didžiausia suma, prašoma iš Vilniaus miesto savivaldybės vienam projektui, yra 3000 (trys tūkstančiai) eurų.

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Neringa Simson, mob. tel. 8 601 72943
Paslaugos vadovas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
El. paraiškos forma pildoma prisijungus prie savo paskyros puslapyje paslaugos.vilnius.lt. Pareiškėjas kartu su paraiška ir sąmata pateikia šių dokumentų kopijas:
1. Pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų ar steigimo sutarties), kur turi būti nurodytos vykdomos veiklos, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), forma.
Informacija atnaujinta
2022-04-04 13:54:22