Veiklos programų teikimas Konkursui Vilniaus miesto trupės vardui gauti (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad paraiškų priėmimo terminas baigėsi

Konkurso Vilniaus miesto trupės vardui gauti tikslas – stiprinti Vilniaus miesto savivaldybės profesionaliuosius scenos menus, skatinti jų konkurencingumą, aktyvinti profesionaliųjų scenos menų įstaigų veiklą, didinti profesionaliųjų scenos menų kūrinių sklaidą, prieinamumą.

Konkurse gali dalyvauti profesionaliųjų scenos menų įstaigos, kurių registruota buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, veikiančios profesionaliųjų scenos menų srityje pagal patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus įstaigos įstatus (toliau – organizacijos). Konkurse negali dalyvauti nacionaliniai ir valstybiniai teatrai, koncertinės įstaigos ir kitos organizacijos, gaunančios nuolatinę valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės dotaciją savo veiklai vykdyti.

Konkurso laimėtojais skelbiama nuo 4 iki 5 organizacijų.

Pagrindinis organizacijos, dalyvaujančios konkurse, vertinimo kriterijus – veiklos programa, kurioje turi būti aprašyti ne mažiau kaip 4 kriterijai iš 1–7 punktų ir privalomai pateikiama 8–10 punktų informacija:

1. pastaruosius trejus metus Vilniaus miesto savivaldybėje viešai vykdytos profesionaliųjų scenos menų veiklos;
2. numatomas profesionaliųjų scenos menų repertuaras trejų metų laikotarpiui;
3. Vilniaus miesto savivaldybės atstovavimas tarptautiniuose festivaliuose;
4. numatomos profesionaliųjų scenos menų naujovės;
5. profesionaliųjų scenos menų kultūrinė edukacija trejų metų laikotarpiui, išskiriant numatomas veiklas moksleiviams ir (ar) studentams ir (ar) šeimoms;
6. nuolaidų bilietams ir (ar) kultūrinei edukacijai sistema, darbas su socialinės atskirties grupėmis;
7. veiklos, skirtos toliau nuo Vilniaus miesto savivaldybės centro esančių vietovių bendruomenėms;
8. pastarųjų trejų metų organizacijos veiklos ataskaita;
9. pastarųjų trejų metų organizacijos finansinės veiklos pajamų ir išlaidų sąmatos;
10. organizacijos veiklos perspektyviniai planai.

Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, veiklos programos turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad sistemoje dokumentų pateikti etapais negalima, veiklos programos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus veiklos programos informacijos, jos duomenys dingsta.

Veiklos programos konkursui teikiamos iki 2019 m. kovo 27 d. (įskaitytinai)!
Paslaugos kategorija
Kultūra; švietimas; sportas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385;, mob. tel. 8 687 82663
Paslaugos vadovas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385;, mob. tel. 8 687 82663
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Konkurso Vilniaus miesto trupės vardui gauti veiklos programa (1 priedas);
2. Pastarųjų trejų metų organizacijos veiklos ataskaita (pridedama);
3. Pastarųjų trejų metų organizacijos finansinės veiklos pajamų ir išlaidų sąmatos (pridedama);
4. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija ir kiti priedai (privalomai pateikiama tik organizacijos registracijos pažymėjimo kopija, o apdovanojimų, padėkų ar kitų raštų kopijos, aktualūs straipsniai apie organizaciją ar jų nuorodos bei kita informacija apie organizaciją teikiama organizacijos pasirinkimu).
Informacija atnaujinta
2020-11-13 10:54:26