Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių nemokamo maitinimo paslaugas nepasiturintiems asmenims, projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi nevyriausybinių organizacijų, teikiančių nemokamo maitinimo paslaugas nepasiturintiems asmenims, projektų finansavimo konkurso paraiškų priėmimo terminas

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-14 įsakymu Nr. 30-2643/19 „Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ nuostatomis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nemokamo maitinimo paslaugų nepasiturintiems asmenims teikimo projektų finansavimo konkursą.
Nemokamo maitinimo paslauga – pagalbos teikimas asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose, organizuojant nemokamą maitinimą (karštas maistas) valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant sauso maisto davinius gyventojams.
Konkurso tikslinė grupė – nepasiturintys vilniečiai.
Konkurse kviečiamos dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra maitinimo organizavimas ir/ar maisto produktų dalinimas bei turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą– Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kuriuo ūkio subjektui suteikiama teisė vykdyti maisto tvarkymo veiklą.
Konkurso tikslas – teikti nemokamo maitinimo paslaugas ir maisto produktus nepasiturintiems vilniečiams.
Nevyriausybinė organizacija, pretenduojanti gauti finansavimą, privalo:
- turėti tinkamas (lengvai pasiekiamas visuomeninių transportu) patalpas ir sąlygas teikti nemokamo maitinimo paslaugas;
- teikti nemokamo maitinimo (karšto maisto, kurio valgiaraštį sudaro sriuba, antras patiekalas - garnyras, mėsos, žuvies ir kiti patiekalai) paslaugas nepasiturintiems vilniečiams ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę;
Preliminari nemokamo maitinimo paslaugų apimtis per dieną – 900 nepasiturinčių asmenų.
Iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų bus finansuojamos konkursą laimėjusių organizacijų maisto gaminimo ir produktų dalinimo išlaidos.

Paraiškų teikimo tvarka:
Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 22 d. 17:00 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Paslaugos vykdytojas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Konkurse dalyvaujančios organizacijos kartu su paraiška privalo pateikti:
1. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją;
2. paraiškos teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šio Tvarkos aprašo 6 punkte;
3. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją;
4. savaitės valgiaraščio pavyzdį (taikoma organizacijoms, teikiančioms paraišką konkursui dėl nemokamo maitinimo paslaugų nepasiturintiems asmenims teikimo).
Informacija atnaujinta
2020-04-14 10:28:23