Socialinės priežiūros - apgyvendinimo krizių centruose - paslaugas moterims su vaikais, nėščiosioms ir senyvo amžiaus moterims, patiriančioms krizę, projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi socialinės priežiūros - apgyvendinimo krizių centruose - paslaugas moterims su vaikais, nėščiosioms ir senyvo amžiaus moterims, patiriančioms krizę, projektų finansavimo konkurso paraiškų priėmimo terminas.

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-14 įsakymu Nr. 30-2643/19 „Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ nuostatomis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinės priežiūros - apgyvendinimo krizių centruose - paslaugas moterims su vaikais, nėščiosioms ir senyvo amžiaus moterims, patiriančioms krizę, projektų finansavimo konkursą 2020 m.
Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra socialinių paslaugų teikimas.
Konkurse kviečiamos dalyvauti organizacijos, turinčios įrengtas patalpas, skirtas teikti apgyvendinimo krizių centruose paslaugas moterims su vaikams, neturinčioms gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalinčioms ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę bei išvengiant šios pažeidžiamos asmenų grupės gyvenimo nakvynės namuose ar nesaugioje aplinkoje.
Organizacija įsipareigoja teikti apgyvendinimo krizių centre bei šias socialines paslaugas, orientuotas į kiekvienos moters individualius poreikius:
- tarpininkavimo ir atstovavimo – suteikti pagalbą moteriai sprendžiant įvairias problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt.), tarpininkaujant tarp moters ir jos aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);
- informavimo – suteikti reikalingą informaciją apie socialinę pagalbą;
- konsultavimo – kartu su asmeniu analizuoti asmens probleminę situaciją ir ieškoti veiksmingų problemos sprendimo būdų;
- asmeninės higienos ir priežiūros – minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimo (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.);
- aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
- psichologinę-psichoterapinę pagalbą;
- kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo, ir (ar) atkūrimo (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymo, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų, apsaugos organizavimo;
- kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Paslaugos gavėjai – moterys, auginančios bent vieną vaiką nuo 0 iki 3 metų amžiaus, besilaukiančios, senyvo amžiaus moterys bei kiti asmenys, kuriems reikalinga paslauga ir nustatytas socialinės priežiūros - apgyvendinimo krizių centruose - paslaugų poreikis ir priimtas Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos sprendimas dėl paslaugų teikimo.
Preliminari paslaugų apimtis per mėnesį – 10 apgyvendinimo vietų.
Prie paraiškos privaloma pateikti vieno mėnesio vienos vietos Jūsų siūlomą apgyvendinimo kainą.
Už paslaugas bus mokama pagal faktiškai suteiktas paslaugas.

Paraiškų teikimo tvarka:
Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 29 d. 17:00 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Paslaugos vadovas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Konkurse dalyvaujančios organizacijos kartu su paraiška privalo pateikti:
1. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją;
2. paraiškos teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šio Tvarkos aprašo 6 punkte;
3. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją.
Informacija atnaujinta
2021-08-25 11:58:27