Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių paraiškų priėmimas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2020 metų priemonėms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Priemonės –tam tikrą laiką įgyvendinama kryptingos veiklos priemonių visuma, skirta suteikti paslaugą ar sukurti produktą, skirtą visuomenės sveikatos išsaugojimui, prevencijai, profilaktikai, sveikatos edukacijai.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:
1. Psichikos sveikatos stiprinimas. Krypties temos:
1.1. nuotolinė pagalba telefonu ir internetu;
1.2. pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams;
1.3. patyčių, smurto ir savižudybių prevencija;
1.4. tėvystės įgūdžių ugdymas (ypač atkreipiant dėmesį į jauno amžiaus ir stokojančias socialinių įgūdžių šeimas), akcentuojant sėkmingus tėvystės įgūdžius ankstyvame vaiko raidos etape, mokyti šeimas rūpintis, suprasti ir auklėti mažylį nuo pirmųjų jo gyvenimo dienų;
1.5. priklausomybių nuo socialinių tinklų prevencija.
2. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas ir prevencija.
3. Žemo slenksčio paslaugų teikimas (nemokamos konfidencialios anoniminės sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos asmenims, vartojantiems švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu bei dėl rizikingos elgsenos turintiems didžiausią riziką užsikrėsti infekcijomis) Vilniaus miesto gyventojams.
4. Lėtinių neinfekcinių ligų bei nutukimo prevencija. Krypties temos:
4.1. sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;
4.2. pirmosios pagalbos mokymai ir prevencija;
4.3. onkologinių susirgimų prevencija;
4.4. alerginių susirgimų prevencija.
5. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Krypties temos:
5.1. jaunimo lytinis švietimas;
5.2. vaikų akių ligų prevencija;
5.3. higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės organų ligų profilaktika.
6. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Krypties temos:
6.1. lytiškai plintančių infekcijų profilaktika;
6.2. žarnyno infekcinių ligų profilaktika;
6.3. kvėpavimo sistemos ligų profilaktika;
6.4. mokslu pagrįstos informacijos gyventojams teikimas ir sklaida vakcinacijos tema, erkių platinamų ligų profilaktika ir vakcinacija nuo užkrečiamųjų ligų;
6.5. tuberkuliozės prevencija.
7. Vyresnio amžiaus asmenų (virš 65 metų amžiaus) bei neįgalių asmenų ir jų artimųjų sveikatos (psichinės, fizinės) išsaugojimo poreikių identifikavimas ir tenkinimas.
8. Traumatizmo ir išorinių mirties priežasčių prevencija. Krypties temos:
8.1. nelaimingų atsitikimų darbe prevencija;
8.2. skendimų prevencija.
9. Aplinkos rizikos veiksnių (triukšmo, aplinkos užterštumo, ultravioletinės spinduliuotės, cheminių medžiagų) prevencija.

Priemonių paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – Organizacijos) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse), išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitoje sveikatinimo srityje (sveikatinimo sritis turi būti numatyta Organizacijos įstatuose (nuostatuose) ne trumpiau nei vienerius metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Paraiškų teikimo tvarka:
originalą (su priedais ir kompiuterinę laikmeną su elektronine priemonės paraiškos versija) pateikti viename užklijuotame voke į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 darbo vietą. Ant voko turi būti nurodyta pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Visuomenės sveikatos priemonės paraiška“, prioritetinės krypties, kurią atitinka parengta paraiška, pavadinimas ir teikiamos priemonės pavadinimas. Voką adresuoti Sveikatos apsaugos skyriui arba paraiškos taip pat gali būti teikiamos per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (būtina užsiregistruoti paslaugos.vilnius.lt puslapyje) pateikti elektroninę priemonės paraišką pagal nustatytą formą su priedais.

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2019 m. lapkričio 25 d. (įskaitytinai).

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Viktorija Turauskytė, tel. 211 2755
Paslaugos vykdytojas
Viktorija Turauskytė, tel. 211 2755
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Priemonės paraiška (Aprašo 1 priedas);
2. Priemonės santrauka (Aprašo 2 priedas);
3. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija;
4. Organizacijos įstatų (nuostatų) kopija (įstatų (nuostatų) neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);
5. Pažyma (Aprašo 4 priedas);
6. Pažyma, patvirtinanti organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti (Aprašo 5 priedas), ir tai patvirtinančių dokumentų kopijos;
7. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie įvykdytus mokesčių mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
8. Organizacija teikianti paraišką finansavimui gauti 3 metams prie paraiškos papildomai pateikti priemonės efektyvumą įrodančius dokumentus.
Informacija atnaujinta
2020-02-26 07:33:20