Provision of one-time benefit (for persons who left Ukraine due to Russian military aggression)

Instructions

Application forms

Personal data protection

Name:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Address:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Purpose of data processing:

Nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų

Personal data will be stored:

Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais

Personal data may be provided:

When contacting the data controller, you have the right to request:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Contacts of the data controller's data protection officer:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Order the service online

Recipient:

Individuals


Duration:

10 b.d.

Contacts

Responsible unit:

Socialinių išmokų skyriusHelp us to get better

Have you already used this service? Please share your experience.

Tap a star to rate

Characters 0 / 2048

Help us to get better

Have you already used this service? Please share your experience.

Tap a star to rate

Characters 0 / 2048