Pagalba

Prisijungimas
  • Jei neturite susikūrę vartotojo, prisijungti prie puslapio turite per e. valdžios vartus.
  • prisijungus pirmą kartą Paskyros nustatymuose galima susikurti vartotoją – kitą kartą galėsite jungtis su slaptažodžiu.
Pamiršus slaptažodį
  • Prisijunkite per e. valdžios vartus ir skiltyje „Paskyros duomenys“ atsinaujinkite slaptažodį.
Paslaugų užsakymas
  • Kiekviena paslauga skirta skirtingai paslaugų gavėjų grupei (fiziniams/juridiniams asmenims).
  • Fiziniai negali užsakyti juridiniams asmenims skirtų paslaugų ir atvirkščiai.
  • Fiziniai asmenys užsakyti juridiniams asmenims skirtas paslaugas gali tik per portale sukurtą įgaliojimą.
Juridiniai asmenys
  • Juridiniam asmeniui prisijungus prie portalo suteikiama galimybė įgalioti fizinius asmenis atstovauti juridinį asmenį „Įgalioti asmenys“ skiltyje.
  • Įgaliojimą galima bet kada panaikinti.
  • Įgaliojimui būtina nustatyti galiojimo terminą.