Panerių seniūnija

Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius
Faksas 211 2953 , el. p.
Seniūnė
bozena.macinkevic@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2949
Trump. tel. 2949
2 kab.
Vyriausioji specialistė
arvyda.rutkauskiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2948
Trump. tel. 2948
1 kab.
Vyriausiasis specialistas
elegijus.salciunas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2952
Trump. tel. 2952
8 kab.
Specialistas
Skype: ojaras.masidlauskas Kontroliuoja teritorijų priežiūrą ir tvarkymą, kaip statinių naudotojai prižiūri pastatus ir laikosi nustatytų pastatų priežiūros reikalavimų, kaip laikomasi Miesto tvarkymo ir švaros; Atliekų bei gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių. Fiksuoja savavališkas statybas, organizuoja viešuosius darbus bei kultūros renginius. Prižiūri Ekonomikos departamento balanse apskaitomos negyvenamąsias patalpas. Atsakingas už atliekų tvarkymo priežiūros vykdymą, civilinę saugą.
ojaras.masidlauskas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2951
Trump. tel.
5 kab.

Panerių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
Seniūnijos darbo laikas
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30-16.30 val.
Penktadieniais 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15 val.
Prieš šventes viena valanda trumpiau.


Seniūnė Božena Macinkevič interesantus priima 2 kab.
antradieniais nuo 14.00 iki 16.00 val.,
ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val.


Panerių seniūnijos vyresnioji specialistė Arvyda Rutkauskienė
Gyventojus deklaruoti gyvenamą vietą ir pažymas gyventojams apie deklaruotą gyvenamąją vietą išduoda 7 kabinete visą darbo dieną.
Tel.: (8 5) 211 2948/55


Panerių seniūnijos 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita
Informuojame, kad: 1. Už komunalinių atliekų tvarkymą, konteinerių priežiūrą atsakingas Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Povilas Slankauskas, tel. 211 2168, el. p. saulius.slankauskas@vilnius.lt.

 2. Už bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą atsakingas Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistas Vaidotas Palionis, tel. 8 5 211 2257, el. p. vaidotas.palionis@vilnius.lt.

 3. Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą atsakingas Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio vyriausiasis specialistas Jaroslav Čaplia, tel. 211 2165, el. p. jaroslav.caplia@vilnius.lt

 4. Už miškų teritoriją atsakingas Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio miškininkas Stasys Urvelis, tel. 8 5 211 2850, el. p. stasys.urvelis@vilnius.lt.

 5. Už bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą Panerių seniūnijoje atsakingas UAB „VSA“ vadybininkas  Andrius Klimas, tel. 8 615 54709

 6. Už susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių bei pėsčiųjų takų) eksploataciją, priežiūrą, remontą ir statybą atsakinga Susisiekimo komunikacijų skyriaus eksploatavimo poskyrio vyr. specialistė Jurgita Palionienė, tel. 8 5 211 2870, el. p jurgita.palioniene@vilnius.lt .

 7. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas;

 8. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos.

 9. Už kapinių priežiūrą ir leidimo laidojimui išdavimą Daniliškių, Liudvinavo, Gurelių, Panerių kapinėse atsakinga Vitalija Dubauskienė, mob. 8 656 94518, Šviesos g. 14-11, Grigiškės, Vilnius


Pastaba. Pasnigus teritorijų tvarkytojai pirmiausia valo viešojo transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto plėtros departamento
Miesto pietinės teritorijos poskyrio
vyriausiasis specialistas Rimantas Mockus el. p. rimantas.mockus@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2641
Miesto plėtros departamente, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,


Panerių seniūnijos teritorijoje esančių pastatų naudojimo priežiūrą vykdo
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Būsto administravimo skyriaus
Statinių naudojimo priežiūros poskyrio
vyriausiasis specialistas Gediminas Pečiulis el. p. gediminas.peciulis@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2691


Panerių seniūnijos teritorijos tvarkymo kontrolę vykdo
Panerių seniūnijos
specialistas Elegijus Šalčiūnas el. p. elegijus.salciunas@vilnius.lt tel. 8 5 211 2952 mob. 8 613 15802


Panerių seniūnijos teritorijoje esančių neasfaltuotų kelių priežiūrą vykdo:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Susisiekimo komunikacijų skyriaus
Eksploatavimo poskyrio
specialistas Mindaugas Piečia el. p. mindaugas.piecia@vilnius.lt , tel. (8 5) 211 2139


Socialinės paramos centro
Socialinio darbo skyriaus
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Aurelija Lazickienė, tel. (8 5) 264 1377, 8 670 17430
gyventojus priima Agrastų g. 16, LT–02243 Vilnius:
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.,
pietūs nuo 11.30 iki 12.15 val.


Socialinės paramos centro
Pagalbos šeimai skyriaus
socialinė darbuotoja Rosita Žemaitienė, tel.: (8 5) 264 1377, 8 670 17173
gyventojus priima Agrastų g. 16, LT–02243 Vilnius:
pirmadieniais nuo 12.15 iki 16.30 val.,
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.

Panerių seniūnaičiai 2018-2019 m. 1. Aukštųjų Panerių seniūnaitė Irina Škirutienė, tel. 8 606 51137, el. p. iracka317@gmail.com

 2. Lentvario seniūnaitė Irina Boldyreva, tel. 8 650 11136, el. p. boldyrevairina1@gmail.com

 3. Liudvinavo seniūnaitis Edvardas Belianas, tel. 8 680 46434, el. p. edvardas.bielanas@gmail.com

 4. Kazbėjų seniūnaitis Antanas Tomaševičius, tel. 8 645 71428, el. p. a.tomasevic@mail.ru

 5. Naujasodžio seniūnaitis Vladimir Aleksas, tel. 8 605 70700

 6. Trakų Vokės seniūnaitė Jolita Kablytė Džervienė, tel. 8 616 02598, el. p. jolitadzerviene@gmail.com


PANERIŲ SENIŪNIJOS 2018 METŲ IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SUDĖTIS: 1. Artūras Strolia (Trakų Vokės bendruomenė), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas, tel. 8 612 60368, el. p. arturas.strolia@gmail.com

 2. Edvardas Belianas (Liudvinavo seniūnaitis), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko pavaduotojas, tel. 8 680 46434, edvardas.bielanas@gmail.com

 3. Antanas Tomaševičius (Kazbėjų seniūnaitis), išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretorius tel. 8 645 71428, el. p. a.tomasevic@mail.ru

 4. Irina Škirutienė (Aukštųjų Panerių seniūnaitė),

 5. Irina Boldyreva (Lentvario seniūnaitė),

 6. Vladimiras Aleksas (Naujasodžio seniūnaitis).

 7. Jolita Kablytė -Džervienė (Trakų Vokės seniūnaitė),

 8. Marius Ablačinskas (Trakų Vokės bendruomenė „Versmė“).

 9. Galina Chatkevič (Aukštųjų Panerių bendruomenė „Viltis“),

 10. Laura Simonaitytė (Vokės slėnio bendruomenė),


2018-07-14 išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtintos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės Vilniaus miesto savivaldybėje 2018 m. prioritetinės veiklos sritys: 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

 2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

 3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

 4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

 5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

 6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybeigerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).
PANERIŲ SENIŪNIJOS GATVIŲ SĄRAŠAS 1. Aukštieji Paneriai:
  Agrastų, Baltosios Vokės, Baravykų, Diemedžio, Dubliškių, Fermentų, Jočionių, Juodšilių, Gariūnų, Gariūnų akligatvis, Galvės, Granito, V. A. Graičiūno, Grinės, Kadugių, Kirtimų, Kibirkšties, Maksimiškių, Margirio, Miško, Moksleivių, Neskučių, Pagirio, Paneriškių, Pašto, Pietinė, Pirklių, Savanorių pr. Nr. 207, 207A, 209, 211, 213, 215, 215A, 217, 217A, 225, 227, 227A, 229, 231, 241, 247, 247A, 272, 274; 278, Titnago Nr. 16 16A, 20, 23A, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 51B, Vasarotojų, Vilijos, Vaduvos 41, 41A, 41B, 43, 45, 51, 51A, 52, 55, Voverių, Žarijų, Zuikių.

 2. Trakų Vokėje:
  Akmenės, Akmenos, Alantos, Artojų, Bražuolės, Gaidžiabūdės, Galvės 1-oji, Galvės 2-oji, Dedeliškių, Debulyno, Eglyno, Epušės, Eduardo Andrė, Fabriko, Gerosios Valios, Girių, Gunkliškių, Jogėliškių, J. Tiškevičiaus, Jono Rustemo, Konstantino Ostrogiškio, Kiemeliškių, Leipalingio, Liepų al., Lygainių, Lukos, Mardasavo, Metelių, Pagojuko, Pilialaukio, Plaknos, Sangrūdos, Serapiniškių, Seimėnų, Sirpučių, Skaisčio, Skynimų, Skirpstų, Tarnėnų, Tylioji, Totoriškių, Trampolio, Trivyžos, Trumpoji, Vaidegų, Vanagiškių, Varnikėlių, Veisiejų, Vilkiškės, Vinkšnų, Zigmantiškių, Žalioji a, Zubiškių, Motiejaus Butrimavičiaus, Plomėnų, Barkiškių, Užilgių, E. Pliaterytės, I.Masalskio, T. Zano, L. Ivinskio.

 3. Daniliškėse:
  Bičiulių, Daniliškių, Degenių, Dobrovolės, Guobų, Kazbėjų Naujasodžio, Pudymų, Ganyklų Metropolio, Ražienų, Rėžių, Speigo, Skirpstų, Vėsos, Skurbutėnų.

 4. Vaidotuose:
  Kiaunių, Logistikos, Plikakalnio, Prūdiškių,Terminalo, Vaidotų.

 5. Pagiriuose:
  Adolfo Jucio, Alksnyno, Apuokų, Atokaitos, Saidžiukų, Daškūnų, Daubiškių, Degučių, Dubelės, Strazdų, Jaunystės, Šernų, Kopūstėlių, Kunigiškių, Šarkytės, Ežių, Eglyno, Lelijų, Sakų, Drevininkų, Medkirčių, Urėdų, Juliškių, Kovarniškių, Laukymės, Saidžiukų, Grigalaukio, Juditos Vaičiūnaitės, Šalnaitės, Valkų, Vėjo, Salpos, Rėvos, Jaunuolyno, Žaliagirio, J. Kuprionio, Atžalyno, Baltmiškio, Juodgirės, Georgo Dovydo, Skaisgirio.

 6. Lentvario:
  Gurelių, Pilypinės, Pranapolio, Mačiuliškių, Gairinės, Svyronės, Petešos, Ožiakalnio, Bališkių, Mūrinės Vokės, J. Janonio, Aldonos Makūnaitės, J. Švažo, Elvyro Andriolio, Antano Gudaičio, Stasio Krasausko, Domicelės Tarabildienės, Lentvario, Sandėlių, Maceliškių, Matiškių, Kaimynų, Mykolės Krinickaitės, Raipolio, Abromiškių, Dusmenų, Stanislovo Flerio, Aleksandro Strauso, Stasio Ušinsko, Juozapo Čechavičiaus Kazimiero Jokanto, Jono Kristupo Damelio, Dirkliškių, Balio Buračo, Kanuto Rusecko, Kazimiero Kontrimo, Jokūbo Šimkevičiaus, Moluvėnų, Rykantų, Onuškio, Paluknio, Grendavės, Ferdinando Ruščico.

 7. Liudvinave:
  Liudvinavo, Šešėlių, Ižos, Stasylų.


PANERIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS 1. Trakų Vokės seniūnaitija
  J. Tiškevičiaus g., Eduardo Andrė g., Trampolio g., Žalioji a., Sirpučių g., Liepų alėja, Gunkliškių g., Artojų g., Vanagiškių g., Vilkiškės g., Bražuolės g., Sangrūdos g., Akmenės g., Tylioji g., Gerosios Valios g., Trumpoji g., Girių g., Eglyno g., Dedeliškių g., Gaidžiabūdės g., Kiemeliškių g., Lygainių g., Trivyžos g., Vaidegų g., Vinkšnų g., Zigmantiškių g., L. Ivinskio g., T. Zano g., I. Masalskio g., E. Pliaterytės g., Pagojuko g., Plaknos, Jono Rustemo Rustamo g., Metelių g., Veisiejų g., Mardasavo g., Zigmantiškių g., Fabriko g., Jogėliškių g., Zubiškių g., Konstantino Ostrogiškio g., Pilialaukio g., Serapiniškių g., Skynimų g., Varnikėlių g., Lukos g., Jogėliškių g., Tarnėnų Galvės g. 1-oji, Galvės g. 2-oji.

 2. Aukštųjų Panerių seniūnaitija
  Agrastų g., Baltosios Vokės g., Baravykų g., Diemedžio g., Juodšilių g., Galvės g., Granito g., V. A. Graičiūno g., Kadugių g., Kirtimų g. 63, 65; Kibirkšties g., Margirio g., Miško g., Moksleivių g., Pagirio g., Pašto g., Vasarotojų g., Vilijos g., Zuikių g., Vaduvos g. 41, 41A, 41B, 43, 45, 51, 51A, 52, 55; Voverių g.

 3. Kazbėjų seniūnaitija
  Kazbėjų g.

 4. Naujasodžio seniūnaitija
  Naujasodžio g., Rėžių g.

 5. Liudvinavo seniūnaitija
  Liudvinavo g., Šešėlių g., Ižos g., Stasylų g.

 6. Lentvario seniūnaitija
  Gurelių g., Pilypinės g., Pranapolio g., Maceliškių g., Mačiuliškių g., Gairinės g., Svyruonės g., Petnešos g., Ožiakalnio g., Bališkių g., Mūrinės Vokės g., Juliaus Janonio g., Aldonos Makūnaitės g., Jono Švažo g., Elvyro Andriolio g., Antano Gudaičio g., Stasio Krasausko g., Domicelės Tarabildienės g., Mykolės Krinickaitės g., Kaimynų g., Matiškių g., Abromiškių g., Avilių g., Dusmenų g., Raipolio g., Lentvario g., Sandėlių g., Neskučių g., Jočionių g., Gariūnų g., Kirtimų g. 11, Grinės g., Dubliškių g., Maksimiškių g., Paneriškių g., Titnago g. 16 16A, 20, 23A, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 51B, Savanorių pr. 207, 209, 211, 213, 215, 215A, 227

 7. Daniliškių – Jaunystės kvartalo seniūnaitija
  Plikakalnio g., Vaidotų g., Kiaunių g., Strazdų g., Jaunystės g., Šernų g., Kopūstėlių g., Vėjo g., Stirnų g., Kunigiškių g., Šarkytės g., Apuokų g., Atokaitos g., Alksnyno g., Ežių, Eglyno g., Lelijų g., Degučių g., Daubiškių g., Sakų g., Drevininkų g., Medkirčių g., Urėdų g., Juliškių g., Kovarniškių g., Daškūnų g., Dubelės g., Laukymės g., Adolfo Jucio g., Saidžiukų g., Grigalaukio g., Juditos Vaičiūnaitės g., Šalnaitės g., Valkų g., Speigo g., Vėsos g., Degenių g., Guobų g., Metropolito g., Bičiulių g., Daniliškių g., Dobrovolės g., Ražienų g., Skirpstų g., Šalpos g., Terminalo g., Logistikos g., Rėvos g., Prūdiškių g.