Pilaitės seniūnija

Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius
Faksas 211 2965 , el. p.
Seniūnas
albinas.sniras@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2966
Trump. tel. 2966
2 kab.
Vyriausiasis specialistas
audrius.urbonavicius@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2967
Trump. tel. 2967
4 kab.
Specialistė
ruta.karciauskiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2964
Trump. tel. 2964
3 kab.
Pilaitės seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
Seniūnijos darbuotojų darbo laikas
pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15
Prieš valstybines šventines dienas valanda trumpiau.


Seniūnas Albinas Šniras interesantus priima:
pirmadieniais nuo 14.30 val. iki 16.30 val.,
ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 10.00 val.


LR Seimo nario SAULIAUS SKVERNELIO BIURAS
Biure dirba Seimo nario padėjėjas Henrikas Grigutis.
Padėjėjo darbo laikas: pirmadieniais 9.00–15.00 val.
Adresas – Vydūno g. 20
Dėl susitikimo su Seimo nariu būtina išankstinė registracija.
Mob. 8 612 10935
El. paštas henrikas.grigutis@lrs.lt


PILAITĖS SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ DĖMESIUI!
Informuojame, kad:
1. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas.
2. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos.
3. Už miškų teritoriją atsakingas UAB ,,Stebulė‘‘‘ miškų padalinio vadovas Dainius Žilius, tel. 8 656 82 067, kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio vedėja Giedrė Čeponytė, tel. 211 2469, el. p. giedre.ceponyte@vilnius.lt.
4. Už seniūnijos teritorijoje iškilusių komunalinių atliekų tvarkymo, konteinerių priežiūros klausimų sprendimą atsakinga Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus specialistė Vilija Grigonienė, tel. (8 5) 2112460, el. p. vilija.grigoniene@vilnius.lt.


Gyventojai gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais Pilaitės seniūnijoje priimami 4 kab.:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.,
penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Prieš šventes viena valanda trumpiau. Informacija teikiama tel. (8 5) 211 2967


DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU

Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – www.epaslaugos.lt.

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – www.epaslaugos.lt .

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės – www.vilnius.lt → E. paslaugos.


UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.


INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE www.vilnius.lt/deklaruok ir www.gyvreg.lt.
Dėl valstybės garantuotos pirminės teisinės pagalbos galite kreiptis tel. 211 2744 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisinės pagalbos skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, kirtimo, genėjimo, sodinimo galite kreiptis tel.: 211 2742, 211 2121, mob. 8 614 40 870 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrį, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


Dėl vaikų darželių ir mokyklų priėmimo tvarkos galite kreiptis tel.: 211 2425, 211 2335 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO
MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS
TERITORIJŲ TVARKYMO POSKYRIS
Vyresnioji specialistė Lina Dailidonienė lina.dailidoniene@vilnius.lt
Tel. (8 5) 211 2134 232 kab., Konstitucijos per. 3, Vilnius


PILAITĖS TERITORIJĄ TVARKANTI ORGANIZACIJA UAB „MANO APLINKA“
Pilaitės seniūnijos teritorijos vadybininkė Jūratė Boločkienė, tel. 8 685 42649, el. p. info@manoaplinka.eu


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOS IR ENERGETIKOS DEPARTAMENTO
BŪSTO RENOVAVIMO SKYRIAUS
STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS POSKYRIS
Vyriausiasis specialistas Vilius Nalivaika mob. 8 613 15564, vilius.nalivaika@vilnius.lt 333 kab., Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius


PILAITĖS SENIŪNIJOS Teritorijos tvarkymo priežiūros specialistė Rūta Karčiauskienė
Tel. (8 5) 211 2965, el. p. ruta.karciauske@vilnius.lt 3 kab.
Priėmimo laikas:
Antradienis 8-11 val. Ketvirtadienis 13-16 val.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTO
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIUS
5 kab., tel. (8 5) 270 7894
Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais – 7.30–16.30 val.
penktadieniais – 7.30–11.30 val.
pietų pertrauka – 11.30–12.15 val.


VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO
SOCIALINIO DARBO SKYRIAUS ORGANIZATORĖ
5 kab., tel.: (8 5) 230 7580, 8 670 17120
Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais - 7.30–16.30 val.
penktadieniais – 7.30–11.30 val.
pietų pertrauka – 11.30–12.15 val.VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SENJORŲ DIENOS CENTRAS „DIEMEDIS“
Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius
Vyresnioji socialinė darbuotoja Irena Orvidienė
Tel./faksas (8 5) 230 8775, 8 684 48379, el. p. i.orvidiene@spcentras.lt
http://www.spcentras.lt;
Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais – 7.30–16.30 val.
penktadieniais – 7.30–15.15 val.
pietų pertrauka – 11.30–12.15 val.
- Organizuoja, koordinuoja Dienos centro veiklą, teikia socialines paslaugas ir konsultacijas pagyvenusiems asmenims, taip pat asmenims, turintiems negalią.
Dienos centras teikia socialines dienos užimtumo paslaugas pagyvenusiems ir asmenims su negalia, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį ir sudaryti sąlygas realizuoti savo sugebėjimus ir pomėgius.
PILAITĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 1. Seniūnaičių sueigos pirmininkė - Smalinės seniūnaitė  Marytė Adomavičienė, tel.  8 686 23045, el. p. a.maryte@outlook.com;
 2. Pavaduotojas - Naujosios Šiaurinės Pilaitės bendruomenės pirmininkas Rokas Ralys, te. 8 686 15034, el. p. rokas.ralys@gmail.com;
 3. Sekretorė - Šiaurinės Pilaitės seniūnaitė Asta Bajoraitienė, tel. 8 612 23183, el. p. asta.bajoraitiene@vduona.lt;
 4. Naujosios Pilaitės seniūnaitis – Edmundas Antanas Ringaitis, tel. 8 698 21382;
 5. Centrinės Pilaitės seniūnaitis – Petras Tiknevičius, tel. 8 682 00280, el. p. info@topinambai.lt;
 6. Senosios Pilaitės seniūnaitis –Stasys Survilas, tel.  8 689 47183;
 7. Salotės seniūnaitis – Kęstutis Šimkevičius, tel. 8 611 42272, el. p. kestutis.simkevicius@gmail.com;
 8. Gilužio seniūnaitė - Danuta Total, tel. 8 650 71751, el. p. danuta.tatol@gmail.com;
 9. Pilaitės bendruomenės centro „Mažoji Lietuva“  pirmininkė - Aušrelė Čepulienė, tel. 8 671 27833, el. p. ausrele.cepulienel@gmail.com;
 10. Pilaitės bendruomenės pirmininkė - Janina Gadliauskienė, tel. 8 611 84445, el. p.janina.gadliauskiene@gmail.com;

2017-07-11 Pilaitės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtintos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės Vilniaus miesto savivaldybėje 2017 m.
PILAITĖS SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PATVIRTINTOS VYKDYTINOS IR FINANSUOTINOS VEIKLOS

 1. Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

 2. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

 3. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos). Vilniaus m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  programai pateiktų projektų vertinimo 2017-09-26 d.

Pilaitės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas


PILAITĖS SENIŪNIJOS VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBOS SPRENDIMU, ĮGYVENDINANT VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS PROGRAMĄ, 2015 METAIS FINANSUOJAMOS ŠIOS VEIKLOS:

 1. Pėsčiųjų šaligatvių remontas, įrengimas;
 2. Paplūdimio teritorijos prie Gilužio ežero kraštovaizdžio senų elementų remontas, naujų įrengimas ;
 3. Tarptautinis „Pilaitės šviesos“ festivalis, Tarptautinė pagyvenusių žmonių šventė;
 4. Sporto aikštelės Šiaurinėje Pilaitėje, Kriaučiūnų gyvenvietėje įrengimas, Vaikų žaidimo aikštelės Naujojoje Pilaitėje įrengimas.
 5. Pilaitės miško parko pėsčiųjų tako senų elementų remontas, naujų pastatymas.

ORGANIZUOTI RENGINIAI:

 • Šventojo Juozapo parapijos įkūrimo paminėjimo šventė;
 • Tarptautinė pagyvenusių žmonių šventė;.
 • Sveikuolių šventė „Pilaitės ruoniai“;
 • Kalėdų šventė moksleiviams;
 • Tarptautinė šviesos instaliacijos renginys;
 • Padangų dekoratyvinės meninės instaliacijos ekspozicija;
 • Baltų vienybės dienos paminėjimo šventė.

2017 METŲ PILAITĖS SENIŪNIJOS DARBO ATASKAITA


 
UAB „NAUJOJI PILAITĖ“
Vydūno g. 17,
http://www.npilaite.lt
Tel. (8 5) 230 7949, faks. (8 5) 230 7822
El. p. info@npilaite.lt

Dispečerinė tarnyba
I. Kanto al. 13, tel. (8 5) 230 7414, faks. (8 5) 230 7822, el. p. dispecerine@npilaite.lt
Darbo laikas:
pirmadieniais–penktadieniais 8.00–17.00
pietų pertrauka 12.00–13.00

UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ administruojamų namų sąrašas
Bitėnų g. 7
Įsruties g. 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24
I. Kanto al. 3, 4, 6, 9, 11, 13,
Karaliaučiaus g. 5, 5A, 5B, 7, 7A, 9, 13, 13A, 13B, 15, 16A, 16C
M. Jankaus g. 12, 14
Pajautos g. 1, 3, 5, 11, 13
Papilėnų g. 2, 7, 8, 13, 14, 15
Smalinės g. 17, 19, 21, 25
Tolminkiemio g. 11, 15, 17, 19, 23
Vydūno g. 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21


Daugiabučių namų savininkų bendrijos
DNSB Priegliaus g. 10
DNSB M. Mažvydo g. 5
DNSB Nidos g. 9 ir M. Mažvydo g. 7
DNSB Tolminkiemio g. 31
DNSB M. Mažvydo g. 3 ir Priegliaus g. 9
DNSB 1-oji Bitėnų g. 9 (kotedžas)
DNSB 2-oji Bitėnų g. 11 (kotedžas)
DNSB 7-oji Bitėnų g. 12
DNSB 8-oji Vydūno g. 6 (1-30 butai)
DNSB 28-oji Karaliaučiaus g. 8
DNSB 71-oji Tolminkiemio g. 3, I. Kanto al. 19 DNSB 96-oji Vydūno g. 12, 14
DNSB 294-oji Tolminkiemio g. 5
DNSB 543-oji Vydūno g. 16
DNSB 516-oji I. Kanto al. 15, 15A
DNSB 987-oji Vydūno g. 27
DNSB 170-oji I. Kanto al. 18; Tolminkiemio g. 9; Karaliaučiaus g. 6; I. Kanto al. 26
DNSB 422-oji I. Kanto al. 8, 10; Papilėnų g. 9, 11 DNSB 219-oji Smalinės g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
Įsruties g. 2, 4; Papilėnų g. 1, 3, 5; I. Kanto al. 5, 7 DNSB 326-oji I. Kanto al. 16
DNSB 344-oji I. Kanto al. 21
DNSB 474-oji Įsruties g. 14, 16
DNSB 618-oji I. Kanto al. 20
DNSB 927-oji Vydūno g. 18
DNSB 948-oji Bitėnų g. 5 (kotedžas)
DNSB I. Kanto al. 23
DNSB I. Kanto al. 25, 27
DNSB Gilužio g. 10, Karaliaučiaus g. 2
DNSB 819 oji Pretorijaus g. 1
DNSB 718-oji Pretorijaus g. 3
DNSB 711-oji Pretorijaus g. 5
DNSB 727-oji Pretorijaus g. 7
DNSB 730-oji Bitėnų g. 8
DNSB 826-oji Bitėnų g. 10
GNSEB „Saleks“ Nadruvos g. 17
GNSB „Mažoji Salotė“ Bitėnų g. 6
DNSB 230-oji Smalinės km. individualių namų bendrija