Rasų seniūnija

Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius
Faksas Tel. (8 5) 265 89 32 , el. p.
Seniūnė
marija.jeciuviene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 265 8932
Trump. tel.
Vyriausiasis specialistas
kastytis.krivickas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 265 8934
Trump. tel.
1 kab.
Vyresnysis specialistas
alvydas.latvys@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 265 8935
Trump. tel. 3935
Rasų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


RASŲ SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS
pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

INTERESANTŲ PRIĖMIMO PAS SENIŪNĄ LAIKAS
pirmadieniais 14.00–16.00 val.
ketvirtadieniais 8.00–10.00 val.

Rasų seniūnijos 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitaRASŲ SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ DĖMESIUI!
Informuojame, kad:
1. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas.
2. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos.
3. Už bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą Rasų seniūnijoje atsakingi UAB „Stebulė“ vadybininkė Rita Kuliešienė tel. 8 656 94519.
4. Už miškų teritorijos tvarkymą atsakingas UAB „Stebulė“ Juozas Baltrimas, tel. 8 699 27107, kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vyr.specialistas Šarūnas Bazys, tel. 8 686 69062.
5. Už seniūnijos teritorijoje iškilusių komunalinių atliekų tvarkymo, konteinerių priežiūros klausimų sprendimą atsakingas Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus specialistė Giedrė Baranauskienė tel. 8 682 16892, el. p. giedre.baranauskiene@vilnius.lt


INFORMUOJAME
Nuo balandžio mėnesio Rasų seniūnijoje kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį nuo 14.00 val. iki 15.30 val. bus vykdomas individualus gyventojų teisinis konsultavimas teisės pažeidimų užkardymo ir policijos teikiamų paslaugų klausimais.
Konsultavimą vykdys Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė vyresnioji tyrėja Diana Ponidzelskienė, tel. (8 5) 271 6743 / 8 675 39238.
Miesto plėtros departamento vyriausiasis specialistas (architektas) Benius Bučelis (tel. (8 5) 219 7913, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt) seniūnijos gyventojus priima Miesto plėtros departamente (Konstitucijos s pr. 3).

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO
SOCIALINIO DARBO SKYRIUS
Socialinės darbuotojos Rasų seniūnijos gyventojus priima Kauno g. 3, 105 kab.
pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 7.30–11.30, 12.15–16.30 val.
(prieš šventes – valanda trumpiau)
trečiadieniais, penktadieniais 7.30–11.30 val.

Dėl valstybės garantuotos pirminės teisinės pagalbos galite kreiptis tel. 211 2744 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisinės pagalbos skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, kirtimo, genėjimo, sodinimo galite kreiptis tel. 211 2742, mob. 8 68734356 Marius Pabrieža, el. p marius.pabrieza@vilnius.lt. į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrį, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Dėl vaikų darželių ir mokyklų priėmimo tvarkos galite kreiptis tel.: 211 2425 / 2335 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.
DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU
Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – http://www.epaslaugos.lt.
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.
Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
http://www.vilnius.lt/deklaruok ir
http://www.gyvreg.lt.