Kontaktinė informacija
Vardas Pavardė / Įmonės pavadinimas
1. Integralumas
Neatitinka esamos, konversijos atveju - formuojamos užstatymo tipologijos
Neatitinka esamos ar formuojamos tipologijos, tačiau vis tiek dera prie urbanistinio konteksto
Atitinka esamą ar, konversijos atveju, formuojamą užstatymo tipologiją.
Ne pastatas

Daugiau nei 15 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius
Daugiau nei 15 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius, tačiau tai leidžia teritorijų planavimo dokumentas
Neviršija ar iki 15 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius
Ne pastatas

Nukertami, nekuriami nauji
Išlieka svarbiausi ryšiai, kuriami nauji
Saugojami, puoselėjami ir kuriami
Aspektas nesvarbus
2. Viešų/privačių erdvių diferenciacija
Neatskirtos
Dalinai atskirtos
Atskirtos
Ne pastatas
3. Viešų erdvių - gatvių, skverų, aikščių gyvybingumas
Nepakankamo pločio
Trūksta pločio daliai elementų/ gatvės erdvė neproporcinga
Plotis pakankamas
Gatvės parametrai nesprendžiami

Pirmas aukštis <3,5m aukščio, jis nepritaikytas viešai funkcijai
Pirmas aukštas tinkamas įvairioms veikloms, bet apsunkintas patekimas iš gatvės
Pirmas aukštas dalyvauja gatvės gyvenime, pritaikomas viešai funkcijai
Nėra sąlyčio su gatve

Automobilių dominavimas
Neaiški
Pėsčiųjų dominavimas
eismo elementai nesprendžiami

Sklype prieš gatvės fasadą
Sklype iš šono nuo gatvės fasado
Gatvėje, už pastato ar po žeme
Sklypo sprendiniai nesprendžiami

Pastatas, sklypas ir aplinka nepritaikyti specialių poreikių žmonėms
Formaliai atitinka kriterijus, bet trūksta integralumo su aplinka
Pastatas, sklypas ir aplinka pritaikyti specialių poreikių žmonėms
Objektas nepritaikytas specialiųjų poreikių žmonėms
4. Architektūrinė kokybė
Neatitinkanti miesto daliai keliamų reikalavimų
Pakankama
Atitinkanti miesto daliai keliamus reikalavimus
Ne architektūrinis objektas
5. Šiuolaikiškumas
Projekte dirbtinai imituojama istorinė stilistika, nematomi dabarties ženklai
Projektas, atitinkantis minimalius šiuolaikiškumo kriterijus, tačiau nekuria naujos kokybės kontekste.
Šiuolaikiškas projektas - projekte matoma šiuolaikinė tūrio kompozicija, architektūrinė raiška, šiuolaikiškai sprendžiama funkcija. Projektas suteikia aplinkai naują kokybę.
ne architektūrinis objektas
6. Medžiagiškumas
Netvarios, neekologiškos, neperdirbamos medžiagos fasade ir konstrukcijose
Nepakankamai tvarios medžiagos
Natūralios vietinės perdirbamos medžiagos fasade ir konstrukcijose
ne architektūrinis objektas
7. Autento apsauga (Taikoma visose miesto dalyse)
Viskas nugriaunama ir daroma iš naujo
Dalinai išsaugomas autentas
Pilnai išsaugomas ir įveiklinamas autentas
Sklype nėra autentiiškų architektūrinių elementų
8. Kultūros paveldo apsauga
Neužtikrinama
Užtikrinama minimaliai keičiant vertingąsias savybes
Užtikrinama nekeičiant vertingųjų savybių
Sklype nėra kulktūros paveldo objektų ir sklypas nėra kultūros paveldo vietovėje ar apsaugos zonoje

Neįveiklinama
Įveiklinama, pritaikoma, tačiau neprieinama visuomenei
Įveiklinama, pritaikoma ir prieinama visuomenei
sklype nėra paveldo objektų ir sklypas nėra apsaugos zonoje

Autento imitavimas
Kontrastas su kontekstu (tai nebūtinai blogai)
Niuansas su kontekstu
Sklype nėra paveldo objektų ir sklypas nėra apsaugos zonoje
9. Turinio viršenybė virš formos
Trūksta privalomos infrastruktūros pagal faktinę paskirtį
Yra visa infrastruktūra pagal faktinę paskirtį, tačiau pastatą galima išparduoti dalimis
Yra visa infrastruktūra pagal faktinę paskirtį
šitos temos nėra
10. Kraštovaizdžio apsauga
Sprendiniai akivaizdžiai neatitinka PU (pastabos neteikiamos)
Sprendiniai nepilnai išpildo PU (pateikiamos pastabos)
Sprendiniai pagal PU
Sklypo sprendiniai nesprendžiami

Į kraštovaizdį (reljefas, vanduo, želdiniai), neatsižvelgta, sprendiniais daroma pernelyg didelė įtaka aplinkai (gali būti teikiamos esminės pastabos)
Teritorijos kraštovaizdis keičiamas, bet išsaugoma dalis natūralių elementų (pateikiamos pastabos, kaip tobulinti sprendinius)
Natūralus kraštovaizdis išsaugojamas, sprendiniai pritaikomi prie aplinkos.
Sklypo sprendiniai nesprendžiami

Lietaus vanduo nuo stogų ir kietų dangų patenka į mišrius nuotekų tinklus
Lietaus vanduo patenka į lietaus nuotekų tinklus. Nesant lietaus nuotekų tinklų - į mišrius tinklus pagal prisijungimo sąlygas, tačiau bent iš dalies sprendžiama lietaus vandens infiltracija, užlaikymas sklype (pateikiamos pastabos)
Lietaus vanduo infiltruojamas, užlaikomas sklype, infiltracija apjungiama su želdynais
Lietaus nuotekų tvarkymas nesprendžiamas

Iškertama daugiau nei 2/3 visų vertingų sklypo medžių
iškertama mažiau nei 1/2 visų vertingų sklypo medžių
išsaugomi visi vertingi medžiai
Sklype nėra medžių

Sklypo plano sprendiniai nesudaro sąlygų išsaugoti medžius (pažeidžiama didelė dalis šaknyno ploto dėl dangų, reljefo, statinių ir t.t.)
Išsaugomų medžių apsaugos priemonės nepakankamos (pateikti pastabas)
Išsaugomiems medžiams paliktos geros sąlygos augti, numatyti arboristiniai darbai
Sklype nėra medžių

Kompensavimas tik pinigais pagal nustatytą medžių vertę Kompensavimas pinigais ir atsodinant pagal kertamų medžių diametrą - atsodina savo sklype ir viešoje erdvėje
Kompensavimas pinigais ir atsodinant pagal kertamų medžių diametrą - viską atsodina savo ssklype
Kompensavimas pinigais ir atsodinant pagal kertamų medžių diametrą - viską atsodina savo ssklype
Sklype nėra kertamų medžių

Kompensavimas nenumatytas
Dalinai finansuoja pasodinimą pagal savivaldybės reikalavimus
Pilnai finansuoja pasodinimą pagal savivaldybės reikalavimus
Nekeičiama patalpų paskirtis

Neapželdinta
Nepilnai apželdinta - trūksta želdinių kiekio ir/ar įvairovės (pateikiamos pastabos)
Apželdinta medžiais, krūmais ir žolynais, pėsčiųjų infrastruktūra ir lietaus vandens infiltravimas apjungti su želdiniais.
Automobilių stovėjimas nesprendžiamas