2018 metų vaikų vasaros poilsio programų ataskaitų pateikimas

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 30-1664/18(2.1.1E-TD2) „Dėl lėšų vaikų vasaros poilsio programoms vykdyti paskirstymo“ iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 04 programos „Vaikų ir jaunimo socializacija“ lėšų finansuotų vaikų vasaros poilsio programų ataskaitos

Ataskaitos teikiamos iki 2018 m. spalio 5 d. 12 val.
Ataskaitos turi būti pateikiamos elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą, adresu http://www.vilnius.lt.

PASTABA:
1. Švietimo, kultūros ir sporto departamentui pavaldžios įstaigos Pirminių finansinių dokumentų kopijas pateikia biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (Vilniaus g. 39/6);
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr.2) teikia tik Švietimo, kultūros ir sporto departamentui nepavaldžios įstaigos. Formos Nr. 2 originalus (2 egz.) reikia pristatyti į Savivaldybę, 9 langelį.

Daugiau informacijos apie ataskaitų pateikimą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas tel. (8 5) 211 2386, el. paštas marius.labanauskas@vilnius.lt.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
90 d.
Paslaugos gavėjas
juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Diana Petkūnienė, tel. 211 2406
Paslaugos vykdytojas
Marius Labanauskas, tel. 211 2386
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Programos veiklos ataskaita (5 priedas);
2. Programos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas (4 priedas);
3. Įstaigos ar organizacijos vadovo pasirašytą ir įstaigos ar organizacijos antspaudu patvirtintą programoje dalyvavusių vaikų sąrašą;
4. Pirminių finansinių dokumentų kopijos
(Departamentui pavaldžios įstaigos Pirminius finansinius dokumentus pateikia biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (Vilniaus g. 39/6);
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) (Teikia tik Švietimo, kultūros ir sporto departamentui nepavaldžios įstaigos. Originalai (2 egz.) pristatomi į Savivaldybę, 9 langelį);
6. Dokumentus, įrodančius papildomą programos finansavimą (jei toks finansavimas numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių.
Informacija atnaujinta
2018-10-30 15:53:24