2020 metų vaikų vasaros stovyklų ataskaitų pateikimas (baigėsi ataskaitų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi ataskaitų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 30-1608/20 „Dėl lėšų vaikų vasaros stovyklų programoms vykdyti paskirstymo“ iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ lėšų finansuotų vaikų vasaros poilsio programų ataskaitos.

Ataskaitos teikiamos iki 2020 m. spalio 9 d. 17 val.
Ataskaitos turi būti pateikiamos elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą, adresu https://paslaugos.vilnius.lt.

PASTABA:
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriui pavaldžios įstaigos Pirminius finansinius dokumentus pateikia biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.
2.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr.2) teikia tik Bendrojo ugdymo skyriui nepavaldžios įstaigos. Forma Nr. 2 turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu arba originalas pristatomas į Savivaldybės Klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie ataskaitų pateikimą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas tel. (8 5) 211 2386, el. paštas marius.labanauskas@vilnius.lt.


Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Marius Labanauskas, tel. 211 23 86 , mob. tel. +37069465313
Paslaugos vadovas
Diana Petkūnienė, tel. 211 2406
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Stovyklos veiklos ataskaita (7 priedas, pildoma tiesiogiai prisijungus elektroninių paslaugų sistemoje);
2. Stovyklos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas (6 priedas);
3. stovykloje dalyvavusių vaikų tėvų patvirtinimus, kad stovyklos kaina tėvams atitiko šių nuostatų 21 punkte nustatytus kriterijus (8 priedas);
4. Pirminių finansinių dokumentų kopijos;
(Bendrojo ugdymo skyriui pavaldžios įstaigos Pirminius finansinius dokumentus pateikia biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“;
5. Lėšų panaudojimo ataskaita“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo). Pateikiama Excel formatu;
6. Dokumentus, įrodančius papildomą programos finansavimą (jei toks finansavimas numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių;
7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) (Teikia tik Bendrojo ugdymo skyriui nepavaldžios įstaigos. Forma Nr. 2 turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu arba originalas pristatomas į Savivaldybės Klientų aptarnavimo skyrių.
Informacija
Ataskaitas per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą.
Informacija atnaujinta
2020-11-23 08:48:20