2021 m. sporto projektų konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, konkurso atrankoje.

Atrankos tikslas – atrinkti ir finansuoti sporto projektus, turinčius išliekamąją vertę, siekiant unikalių ir konkrečių su sportu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų.

Šis kvietimas skelbiamas trims sporto projektų veiklų sritims finansuoti:
1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui;
3. Sporto renginių organizavimui.
Konkurse gali dalyvauti tik teisės aktų nustatyta tvarka ne trumpiau kaip vienus metus Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys sportinę veiklą Vilniaus mieste.
Teikiant paraišką projektas negali būti skaidomas dalimis. Pareiškėjas sporto projektų veiklų sritims gali teikti tik vieną paraišką (ne daugiau kaip po 1 paraišką į skirtingas sporto projektų sritis). Pateikus kelias tos pačios srities paraiškas jos nevertinamos.
Nenagrinėjamos paraiškos:
• pateiktos pasibaigus nustatytam terminui;
• neįformintos pagal Kvietime ir Tvarkos apraše nustatytą tvarką;
• pareiškėjų, nepateikusių Savivaldybei anksčiau finansuotų sporto projektų įvykdymo ataskaitų;
• pareiškėjų, neatitinkančių Kvietimo ir Tvarkos aprašo reikalavimų;
Paraiškos teikiamos iki 2020 m. gruodžio 22 d. 24:00 val., t. y., 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Pareiškėjo pateikta paraiška rodo, kad pareiškėjas yra susipažinęs su Kvietimu dalyvauti konkurso atrankoje bei Tvarkos aprašu ir griežtai jų laikysis.

Daugiau informacijos apie konkursą Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės Sporto ir sveikatingumo skyriaus specialistė Akvilė Jovaišienė, el. p. akvile.jovaisiene@vilnius.lt

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Akvilė Jovaišienė, tel. 211 2223
Paslaugos vadovas
Akvilė Jovaišienė, tel. 211 2223
Aprašymas klientui
El. paslaugų sistemoje pateikiama užpildyta konkurso paraiška ir projekto sąmata
Informacija atnaujinta
2021-03-29 11:30:08