2021 metų vaikų rudens stovyklų konkurso paraiškų teikimas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Kviečiame teikti paraiškas vaikų rudens stovyklų, prisidedančių prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, konkursui. Stovyklos vykdomos mokinių rudens atostogų metu. Paraiškos teikiamos ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 27 d. 12.00 val.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą, adresu https://paslaugos.vilnius.lt. Nuskaityti paraiškos priedai pdf formatu turi būti pateikti vienoje rinkmenoje (faile) kurios pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys.

Daugiau informacijos apie vaikų rudens stovyklų konkursą pateikiama puslapyje www.neformalusugdymas.lt/naujienos

Kilus klausimų dėl stovyklų nedvejokite ir drąsiai kreipkitės nurodytais kontaktais:
Evelina Petrovskaja tel. 8 699 58328 el. paštas evelina.petrovskaja@vilnius.lt
Vilma Markevičė, tel. 8 664 52830 el. paštas vilma.markevice@vilnius.lt

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Vilma Markevičė, tel. 8 664 52830
Paslaugos vadovas
Evelina Petrovskaja, tel. 8 699 58 328
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Konkursui teikiami šie dokumentai:
1. elektroninių paslaugų sistemoje užpildytą vaikų rudens stovyklų konkurso elektroninę paraišką (3 priedas) (pildoma tiesiogiai prisijungus elektroninių paslaugų sistemoje);
2. užpildytą ir įstaigos vadovo pasirašytą vaikų rudens stovyklų konkurso detalią paraišką (1 priedas);
3. dokumentus, įrodančius papildomą stovyklos finansavimą (jei toks finansavimas numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių (pavyzdžiui: sprendimas, protokolas, garantinis raštas ar panašaus pobūdžio dokumentas).
Informacija
Paraišką per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.
Informacija atnaujinta
2021-12-29 08:24:07