2021 metų vaikų rudens stovyklų programų ataskaitų pateikimas

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 30-2905/21 „Dėl lėšų vaikų rudens stovyklų programoms vykdyti paskirstymo programų ataskaitos teikiamos įvykdžius programą ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 17 d. 15.00 val.

Ataskaitos turi būti pateikiamos elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą, adresu https://paslaugos.vilnius.lt.
PASTABA:
1. Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios įstaigos pirminius finansinius dokumentus pateikia biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“;
2. Forma Nr. 2 turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie ataskaitų pateikimą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus specialistai:
Artūras Sirajevas tel. (8 687) 51 907, el. paštas arturas.sirajevas@vilnius.lt
Evelina Petrovskaja tel. (8 699) 58 328, el. paštas evelina.petrovskaja@vilnius.lt
Vilma Markevičė tel. (8 664) 52 830, el. pastas vilma.markevice@vilnius.lt

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Artūras Sirajevas, tel. 211 2673
Paslaugos vadovas
Artūras Sirajevas, tel. 211 2673
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. stovyklos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas (5 priedas);
2. stovyklos veiklos ataskaitą (6 priedas, pildoma tiesiogiai prisijungus elektroninių paslaugų sistemoje);
3. stovykloje dalyvavusių vaikų ir jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) sąrašą (7 priedas);
4. pirminių finansinių dokumentų kopijas;
(Savivaldybei pavaldžios įstaigos Pirminius finansinius dokumentus pateikia biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“);
5. dokumentus, įrodančius papildomą stovyklos finansavimą (jei toks finansavimas buvo numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių;
6. biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).
Informacija
Ataskaitas per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą.
Informacija atnaujinta
2021-11-25 13:14:19