2021 metų vaikų vasaros poilsio programų ataskaitų pateikimas

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 30-1557/21 „Dėl lėšų vaikų vasaros poilsio programoms vykdyti paskirstymo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 30-1558/21 „Dėl lėšų vaikų vasaros poilsio programoms, prisidedančioms prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, vykdyti paskirstymo“ iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 01 programos „Švietimas“ lėšų finansuotų vaikų vasaros poilsio programų ataskaitos teikiamos įvykdžius programą ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d. (įskaitytinai)

Ataskaitos turi būti pateikiamos elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą, adresu https://paslaugos.vilnius.lt.
PASTABA:
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriui pavaldžios įstaigos Pirminius finansinius dokumentus pateikia biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr.2) teikia tik Bendrojo ugdymo skyriui nepavaldžios įstaigos. Forma Nr. 2 turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie ataskaitų pateikimą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas tel. (8 5) 211 2386, el. paštas marius.labanauskas@vilnius.lt.


Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
90 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Marius Labanauskas, tel. 211 23 86 , mob. tel. +37069465313
Paslaugos vadovas
Diana Petkūnienė, tel. 211 2406
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Programos veiklos ataskaita (7 priedas, pildoma tiesiogiai prisijungus elektroninių paslaugų sistemoje);
2. Programos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas (6 priedas);
3. Programoje dalyvavusių vaikų sąrašas (8 priedas);
4. Pirminių finansinių dokumentų kopijos;
(Bendrojo ugdymo skyriui pavaldžios įstaigos Pirminius finansinius dokumentus pateikia biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“;
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) (teikia tik Bendrojo ugdymo skyriui nepavaldžios įstaigos. Forma Nr. 2 turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu);
6. Dokumentus, įrodančius papildomą programos finansavimą (jei toks finansavimas numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių.
Informacija
Ataskaitas per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą.
Informacija atnaujinta
2022-04-04 13:47:49