Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-11 įsakymu Nr. 30-2431 interesantams, norintiems, kad jiems priklausančiam nekilnojamojo turto objektui (žemės sklypui, pastatui, žemės sklypui su pastatais), patalpoms (butams) būtų suteiktas adresas (numeris).

Paslauga teikiama Miesto plėtros departamento Žemės duomenų administravimo skyriaus Geodezijos ir kartografijos poskyryje. Parengti ir nustatyta tvarka patvirtinti žemės sklypo, pastato ar žemės sklypo su pastatais dokumentai su lydraščiu siunčiami:
1. Pareiškėjui (arba atsiimami iš rengėjo);
2. VĮ Registrų centro Adresų registro departamentui.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Raimonda Rudukienė tel. 211 2468 tel. mob. +37068609036
Paslaugos vykdytojas
Rimutė Beniulienė tel. 211 2474 (501 k.), 211 2596 (114 k.)
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Leidimo statybai kopija (kai bus vykdoma nauja statyba; kai adreso reikia žemės sklypui, statiniui);
4. Sklypo plano kopija (kai adreso reikia žemės sklypui, statiniui);
5. Nekilnojamojo turto (žemės sklypo, statinio, patalpos-priklausomai nuo to kam reikia adreso) arba pirkimo-pardavimo (dovanojimo) sutarties kopija;
6. Valstybės įmonės Registrų centro išduotų pažymėjimų apie žemės sklypo (namo, statinio, patalpos) įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopijos;
7. Patalpų (buto) plano kopijos;
8. Susitarimai dėl turto atsidalinimo iš bendrosios nuosavybės (pateikiama atskirais atvejais);
9. Teismo sprendimai (pateikiama atskirais atvejais);
10. Nekilnojamojo turto įsigijimo sutartys (pateikiama atskirais atvejais).

DĖL NUMERIO BUTUI (PATALPAI) SUTEIKIMO (KEITIMO):
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Buto(-ų), patalpos(-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas apie nekilnojamojo turto savininkus (esamo buto arba patalpos);
4. Statybą (rekonstrukciją) leidžiantis dokumentas (rekonstruojamoms patalpoms arba butams, arba keičiant patalpų naudojimosi paskirtį);
5. Buto(-ų), patalpos(-ų) kadastrinių matavimų planai (rekonstruojamoms patalpoms ir projektai; esamų arba pagal statybą leidžiančio dokumento parengtą projektą);
6. Bendrasavininkių rašytinis susitarimas (prašymas), kai nekilnojamąjį turtą valdo keli savininkai).

DĖL ADRESO ŽEMĖS SKLYPUI (PASTATUI) SUTEIKIMO (KEITIMO):
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Žemės sklypo(-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma), suformuotam ir įregistruotam žemės sklypui;
4. Statinio(-ių) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma), esamo statinio(-nių);
5. Statybą leidžiantis dokumentas (naujai statybai);
6. Teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas arba planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui); naujai formuojamiems sklypams, gali būti nurodytas tik įregistruoto dokumento registro Numeris;
7. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas (sodo sklypui gali būti schema), įregistruotiems ir pagal teritorijų planavimo dokumentus formuojamiems sklypams;
8. Bendrasavininkių rašytinis susitarimas (prašymas), kai sklype (statinyje) yra keli nekilnojamojo turto savininkai (naudotojai).
Papildoma informacija