Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms

Paslaugos aprašymas
Paslauga tiekiama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 30-1354/19 klientams, norintiems, kad jiems priklausančiam nekilnojamojo turto objektui (žemės sklypui, pastatui, žemės sklypui su pastatais), patalpoms (butams) būtų suteiktas, pakeistas, patikslintas arba panaikintas adresas (numeris).

Paslauga teikiama Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės administravimo ir GIS poskyryje.

Parengti ir nustatyta tvarka patvirtinti žemės sklypo, pastato ar žemės sklypo su pastatais, patalpos (buto) dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka siunčiami VĮ Registrų centro Adresų registro departamentui ir viešai skelbiami www.vilnius.lt puslapyje teisės aktų skiltyje.

Daugiau informacijos suteiks specialistai, atsakingi už paslaugos vykdymą:
 • Aldona Juodikienė tel. 219 7941 (502 kab.)
 • Agnė Lavrinovič tel. 211 2831 (503 kab.)


 • Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija
  Teritorijų planavimas; architektūra; kultūros paveldas; statyba
  Paslaugos suteikimo trukmė
  20 darbo d.
  Paslaugos gavėjas
  Fizinis arba juridinis asmuo
  Paslaugos vykdytojas
  Aldona Juodikienė, tel. 219 7941
  Paslaugos vadovas
  Gaiva Auglienė, tel. 211 2467
  Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
  Pateikiami šie dokumentai:
  DĖL NUMERIO BUTUI (PATALPAI) SUTEIKIMO (KEITIMO):
  1. prašymas (jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą);
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. buto(-ų), patalpos(-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas apie nekilnojamojo turto savininkus (esamo buto arba patalpos);
  4. statybą (rekonstrukciją) leidžiantis dokumentas (rekonstruojamoms patalpoms arba butams, arba keičiant patalpų naudojimosi paskirtį);
  5. buto(-ų), patalpos(-ų) kadastrinių matavimų planai (rekonstruojamoms patalpoms ir projektai; esamų arba pagal statybą leidžiančio dokumento parengtą projektą);
  6. bendrasavininkų rašytinis susitarimas (prašymas), kai nekilnojamąjį turtą valdo keli savininkai).

  DĖL ADRESO ŽEMĖS SKLYPUI (PASTATUI) SUTEIKIMO (KEITIMO):
  1. prašymas (jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą);
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. žemės sklypo(-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma), suformuotam ir įregistruotam žemės sklypui;
  4. statinio(-ių) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma), esamo statinio(-nių);
  5. statybą leidžiantis dokumentas (naujai statybai);
  6. teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas arba planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui); naujai formuojamiems sklypams, gali būti nurodytas tik įregistruoto dokumento registro Numeris;
  7. žemės sklypo kadastrinių matavimų planas (sodo sklypui gali būti schema), įregistruotiems ir pagal teritorijų planavimo dokumentus formuojamiems sklypams;
  8. bendrasavininkų rašytinis susitarimas (prašymas), kai sklype (statinyje) yra keli nekilnojamojo turto savininkai (naudotojai).
  Papildoma informacija
  Informacija atnaujinta
  2022-06-06 08:06:09