Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms

Paslaugos aprašymas
Paslauga tiekiama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 40-196/18(3.1.1E-TD2) interesantams, norintiems, kad jiems priklausančiam nekilnojamojo turto objektui (žemės sklypui, pastatui, žemės sklypui su pastatais), patalpoms (butams) būtų suteiktas, pakeistas, patikslintas arba panaikintas adresas (numeris).

Paslauga teikiama Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriuje.

Parengti ir nustatyta tvarka patvirtinti žemės sklypo, pastato ar žemės sklypo su pastatais, patalpos (buto) dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka siunčiami į VĮ Registrų centro Adresų registro departamentui ir viešai skelbiami www.vilnius.lt puslapyje teisės aktų skiltyje.

Daugiau informacijos suteiks specialistai, atsakingi už paslaugos vykdymą:
 • Rimutė Beniulienė tel. 211 2474 (501 kab.), 211 2596 (114 kab.)
 • Aldona Juodikienė tel. 219 7941 (502 kab.)
 • Agnė Lavrinovič tel. 211 2831 (503 kab.)


 • Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija
  Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
  Paslaugos suteikimo trukmė
  20 darbo d.
  Paslaugos gavėjas
  fizinis / juridinis asmuo
  Atsakingas dalinys
  Paslaugos vadovas
  Raimonda Rudukienė, tel. 211 2468
  Paslaugos vykdytojas
  Rimutė Beniulienė, tel. 211 2474 (501 k.), 211 2596 (114 k.)
  Aprašymas interesantui
  Pateikiami šie dokumentai:
  DĖL NUMERIO BUTUI (PATALPAI) SUTEIKIMO (KEITIMO):
  1. prašymas (jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą);
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. buto(-ų), patalpos(-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas apie nekilnojamojo turto savininkus (esamo buto arba patalpos);
  4. statybą (rekonstrukciją) leidžiantis dokumentas (rekonstruojamoms patalpoms arba butams, arba keičiant patalpų naudojimosi paskirtį);
  5. buto(-ų), patalpos(-ų) kadastrinių matavimų planai (rekonstruojamoms patalpoms ir projektai; esamų arba pagal statybą leidžiančio dokumento parengtą projektą);
  6. bendrasavininkų rašytinis susitarimas (prašymas), kai nekilnojamąjį turtą valdo keli savininkai).

  DĖL ADRESO ŽEMĖS SKLYPUI (PASTATUI) SUTEIKIMO (KEITIMO):
  1. prašymas (jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą);
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. žemės sklypo(-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma), suformuotam ir įregistruotam žemės sklypui;
  4. statinio(-ių) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma), esamo statinio(-nių);
  5. statybą leidžiantis dokumentas (naujai statybai);
  6. teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas arba planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui); naujai formuojamiems sklypams, gali būti nurodytas tik įregistruoto dokumento registro Numeris;
  7. žemės sklypo kadastrinių matavimų planas (sodo sklypui gali būti schema), įregistruotiems ir pagal teritorijų planavimo dokumentus formuojamiems sklypams;
  8. bendrasavininkų rašytinis susitarimas (prašymas), kai sklype (statinyje) yra keli nekilnojamojo turto savininkai (naudotojai).
  Papildoma informacija
  Informacija atnaujinta
  2018-11-05 11:41:03