Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Paslaugos aprašymas
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis – tai visiškai arba iš dalies kompensuojamų techninės pagalbos priemonių skyrimas (bet kokio neįgaliųjų naudojamo specialaus ar standartinio gaminio, įrankio, įrangos ar techninės sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai).

Teisę gauti techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat užsieniečiai, nustatyta tvarka deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat naudoti techninės pagalbos priemones.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Skaistė Nemaniūtė, tel. (8 5) 213 3663, mob. tel. 8 683 80938
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.);
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų–traumatologų, reumatologų ar neurologų išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas – 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba kartotinai, pasikeitus asmens sveikatos būklei);
5. Neįgaliojo pažymėjimas, invalidumo pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ar dokumentas, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ir ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių, bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų).
Informacija
Paslauga teikiama:
Vilniaus miesto socialinės paramos centras, Kauno g. 3, 101 kab.
Telefonas pasiteirauti: (8 5) 213 5286, el. p. z.tomasevski@spcentras.lt, j.grinkeviciene@spcentras.lt

Asmenų aptarnavimo laikas:
I-IV - 7.30-16.30 val.;
V - 7.30-11.30 val.;
Pietų pertraukos laikas - 11.30-12.15 val.;
Prieš šventines dienas dirbame 1 val. trumpiau.
Informacija atnaujinta
2021-02-23 08:49:54