Artimųjų giminaičių bendravimo tvarkos nustatymas

Paslaugos aprašymas
Jeigu tėvai atsisako sudaryti sąlygas bendrauti vaikams su artimaisiais giminaičiais, Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) gali įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiesiems giminaičiams bendrauti su vaikais. Skyrius gali atsisakyti įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais giminaičiais, jei toks bendravimas yra priešingas vaiko interesams. Jei tėvai nevykdo Skyriaus įpareigojimo ar artimieji giminaičiai nesutinka su Skyriaus sprendimu, kuriuo atsisakoma įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas bendrauti su jų vaiku, artimieji giminaičiai gali kreiptis į teismą. Teismas, atsižvelgdamas į vaiko interesus, gali įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais giminaičiais, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu, el. paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Rima Butkienė tel. 211 2671
Aprašymas interesantui
Artimieji giminaičiai, norintys nustatyti bendravimo su vaiku tvarką, turi Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikti prašymą (forma pridedama), kuriame turi būti nurodyta:
1. aplinkybės, dėl kokių priežasčių nepavyksta pasimatyti su vaiku;
2. pareiškėjo faktinė gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys;
3. vaiko tėvų gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys;
4. vaiko, su kuriuo prašoma nustatyti bendravimo tvarką, vardas, pavardė ir amžius;
5. prie prašymo taip pat turi būti pateikta pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Vaiko teisių apsaugos skyrius gavęs artimųjų giminaičių prašymą dėl bendravimo tvarkos nustatymo, kviečia telefonu ir raštu tėvus ir artimus giminaičius atvykti į Skyrių dėl bendravimo tvarkos nustatymo. Bendru tėvų ir artimų giminaičių sutarimu nustatoma bendravimo su vaiku tvarka, kuri surašoma protokole. Nustatyta bendravimo tvarka išsiunčiama tėvams ir artimiems giminaičiams. Nesusitarus ar nevykdant Skyriuje numatytos bendravimo tvarkos, artimi giminaičiai turi teisę kreiptis į teismą.