Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Konkurso tikslas – remti Vilniaus miestui reikšmingas atviras technines kūrybines dirbtuves siekiant suburti žmones, turinčius nestandartinių idėjų, mėgstančius kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti įvairius gaminius, produktus, modelius, maketus ar prototipus.

Konkurso uždaviniai:
• skatinti pažangių technologijų ir inovacijų plėtrą Vilniaus mieste;
• skatinti verslumą ir kūrybiškumą Vilniaus mieste;
• stiprinti Vilniaus miesto atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių plėtrą.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys (toliau – organizacija), išskyrus pelno siekiančias organizacijas.

Paraiškos projektams finansuoti su priedais turi būti pateiktos iki 2020 m. vasario 5 d. naudojantis Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistema paslaugos.vilnius.lt

Kilus papildomų klausimų prašome kreiptis el. paštu [email protected]
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
90 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Evelina Stelmokė, tel. 211 2362
Paslaugos vadovas
Evelina Stelmokė, tel. 211 2362
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Projekto aprašymas (pagal nuostatų 19 p.);
2. Projekto sąmata (2 priedas);
3. Projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija;
4. Projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo lėšų sumos skyrimo.
Informacija atnaujinta
2020-03-05 15:56:14