Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkursas

Paslaugos aprašymas
Konkurso tikslas – remti Vilniaus miestui reikšmingas atviras technines kūrybines dirbtuves siekiant suburti žmones, turinčius nestandartinių idėjų, mėgstančius kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti įvairius gaminius, produktus, modelius, maketus ar prototipus.

Konkurso uždaviniai:
• skatinti pažangių technologijų ir inovacijų plėtrą Vilniaus mieste;
• skatinti verslumą ir kūrybiškumą Vilniaus mieste;
• stiprinti Vilniaus miesto atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių plėtrą.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys (toliau – organizacija), išskyrus pelno siekiančias organizacijas.

Paraiškos projektams finansuoti su priedais turi būti pateiktos iki 2020 m. vasario 5 d. naudojantis Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistema paslaugos.vilnius.lt

Kilus papildomų klausimų prašome kreiptis el. paštu inovacijos@vilnius.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
90 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Paslaugos vykdytojas
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Projekto aprašymas (pagal nuostatų 19 p.);
2. Projekto sąmata (2 priedas);
3. Projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija;
4. Projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo lėšų sumos skyrimo.
Informacija atnaujinta
2019-11-25 08:36:41