Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkursas (paraiškų priėmimo terminas baigėsi)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Konkurso tikslas – remti Vilniaus miestui reikšmingas atviras technines kūrybines dirbtuves siekiant suburti žmones, turinčius nestandartinių idėjų, mėgstančius kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti įvairius gaminius, produktus, modelius, maketus ar prototipus.

Konkurso uždaviniai:
• skatinti pažangių technologijų ir inovacijų plėtrą Vilniaus mieste;
• skatinti verslumą ir kūrybiškumą Vilniaus mieste;
• stiprinti Vilniaus miesto atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių plėtrą.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys (toliau – organizacija), išskyrus pelno siekiančias organizacijas.

Paraiškos projektams finansuoti su priedais turi būti pateiktos iki 2019 m. kovo 1 d. per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (būtina užsiregistruoti www.vilnius.lt puslapyje ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) pateikti elektroninę konkurso projekto paraišką pagal nustatytą formą su priedais.
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
90 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ernesta Vaišvilaitė, tel. 211 2435
Paslaugos vykdytojas
Ernesta Vaišvilaitė, tel. 211 2435
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Projekto aprašymas (pagal nuostatų 19 p.);
2. Projekto sąmata (2 priedas);
3. Projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija;
4. Projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo lėšų sumos skyrimo.
Informacija atnaujinta
2019-03-04 09:33:05