Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama sudarius santuoką bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Religinė bendruomenė ar bendrija privalo per 10 dienų po šios santuokos sudarymo pateikti santuokos sudarymo vietos Civilinės metrikacijos skyriui pranešimą apie bažnytinės santuokos sudarymą. Civilinės metrikacijos skyrius, remiantis pateiktais dokumentais, įtraukia į apskaitą santuoką, sudarant santuokos sudarymo įrašą. Į apskaitą įtraukiamos tik tos bažnytinės santuokos, kurios sudarytos laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų. Jeigu pranešime sutuoktinių pasirinktos pavardės po santuokos neatitinka pavardžių suteikimo ar darybos reikalavimų, santuokos sudarymo įraše įrašomos iki santuokos turėtos pavardės.

Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius. Skyrius dirba nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.
Poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Sutuoktiniams kreiptis nereikia, Civilinės metrikacijos skyrius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą pagal religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto asmens el. būdu pateiktą pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Paslaugos rezultatas – duomenys el. būdu perduoti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
5 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Daina Černiauskienė, tel. 233 5354 (3806)
Paslaugos vadovas
Lina Biekšienė, tel. 211 2233 (2233)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Civilinės metrikacijos skyrius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva pagal religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktą teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka.
Jeigu interesantas kreipiasi pats asmeniškai, tai pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Teisingumo ministro nustatytos formos pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką ;
4. bažnyčios, išskyrus katalikų bažnyčią, įgaliojimas;
5. jei vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Minėtas dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą.
Informacija
Jeigu klientas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis. (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas)
Informacija atnaujinta
2022-07-13 13:39:30