Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima santuokos įrašo sudarymą.
Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Jolanta Kuzmienė, tel. +37068253420
Paslaugos vykdytojas
Daina Černiauskienė, tel. +37067884518
Aprašymas klientui
Civilinės metrikacijos skyrius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva pagal religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktą teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka.
Jeigu interesantas kreipiasi pats asmeniškai, tai pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Teisingumo ministro nustatytos formos pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką ;
4. bažnyčios, išskyrus katalikų bažnyčią, įgaliojimas;
5. jei vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Minėtas dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą.
Informacija
Jeigu klientas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas)
Informacija atnaujinta
2020-04-03 20:21:35