Bendrabučio nuoma ir nuomos sutarčių pratęsimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), kurios neturi finansinės galimybės pasinaudoti valstybės remiamu kreditu, bet turi teisę į socialinio būsto nuomą, pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Teisę būti įrašytais į sąrašą bendrabučio nuomai turi asmenys (šeimos), našlaičiai, I, II grupės invalidai, asmenys grįžę iš įkalinimo įstaigos, motinos auginančios vieną ir daugiau vaikų ir kiti asmenys, kurie neturi būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kv. m., kurių grynosios metinės pajamos ir turtas prieš bendrabučio suteikimą neviršija:
1. Pajamos asmeniui be šeimos - 3876 Eur, ir turtas -9486 Eur (vidutine rinkos kaina);
2. Pajamos 2-3 asmenų šeimai - 7752 Eur, ir turtas - 17136 Eur (vidutine rinkos kaina);
3. Pajamos 4 ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui - 2244 Eur, ir turtas - 7650 Eur.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Gražina Baranovičienė, tel. 250 0772
Paslaugos vykdytojas
Tomašas Višnevskis, tel. 250 0763
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (Ulonų g. 2);
4. Pažymos iš darboviečių ar kitų įstaigų apie šeimos gautas pajamas už praėjusius metus;
5. Invalidumo pažymėjimo kopija;
6. Našlaičio (kai abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs iki sukankant 18 metų) statusą patvirtinantys dokumentai;
7. Bendrabučio nuomos sutarties pratęsimui būtina pateikti visus išvardintus dokumentus ir pažymas iš įmonių teikiančių paslaugas (t. y. už bendrabučio nuomą, elektrą, vandenį, šildymą).
Informacija atnaujinta
2016-12-29 09:51:40