Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Paslaugos aprašymas
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas – tai minimalus pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems su judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais neprieinamas erdves ir smulkus remontas, įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.
Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti:
 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

 • Yra sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:
 • pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;
 • antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

 • Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:
 • neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
 • besimokantiems asmenims;
 • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

 • Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

  Paslaugos kategorija
  Socialinės paslaugos
  Paslaugos suteikimo trukmė
  30 d.
  Paslaugos gavėjas
  fizinis asmuo
  Paslaugos vadovas
  Jurgita Gajauskienė , tel. 213 3663
  Paslaugos vykdytojas
  Martynas Žebuolis, tel. 231 0527
  Aprašymas interesantui
  Pateikiami šie dokumentai:
  Laisvos formos prašymas pritaikyti būstą. Prašyme pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.

  Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:
  1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
  4. išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
  5. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.
  Informacija
  Paslauga teikiama:
  Vilniaus miesto socialinės paramos centras, Kauno g. 3, 520 kab.
  Telefonas pasiteirauti: (8 5) 231 0527, el. p. m.zebuolis@spcentras.lt

  Asmenų aptarnavimo laikas:
  • I-IV - 7.30-16.30 val.;
  • V - 7.30-15.15 val.;
  • Pietų pertraukos laikas 11.30-12.15 val.;
  • Prieš šventines dienas dirbame 1 val. trumpiau.
  Informacija atnaujinta
  2016-01-14 10:06:35