Charakteristikų dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas

Paslaugos aprašymas
Charakteristikos dėl antrojo laipsnio Valstybinės pensijos skyrimo išduodamos pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą Nr. I-730.

Teisę gauti antrojo laipsnio valstybines pensijas turi motinos, pagimdžiusios (įvaikinusios) 5 ir daugiau vaikų, išauginusios juos iki 8 metų ir gerai išauklėjusios. Antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama asmenims, jeigu jie yra sukakę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – senatvės pensijos amžius) arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės neįgalieji).

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.


Paslaugos kategorija
Seniūnijos
Paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Milda Juškevičienė, tel. 265 8942
Paslaugos vadovas
Svajūnas Poškus, tel. 265 8941
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo susirinkimo protokolas ir jo kopija, įrodantys, kad pareiškėjas šiuo metu nedirba samdomo darbo arba, kad pareiškėjas yra Uždarosios akcinės bendrovės vienas akcininkas.
Informacija atnaujinta
2020-05-21 12:44:18