Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga apima 5 rūšių civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų, kopijų, nuorašų išdavimą:

 • gimimo;
 • santuokos;
 • ištuokos;
 • mirties;
 • civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo.
Išrašai išduodami asmeniui, kuriam sudarytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą. Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir (ar) testamentą. Kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu galima užsakyti daugiakalbę standartinę formą, galiojančią Europos Sąjungos valstybėse narėse (pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191). Taip pat galima užsakyti išrašą iš civilinės būklės akto (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašo, išduotą pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. Minėtų išrašų nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille ir versti į užsienio kalbą.

Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius. Skyrius dirba nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.
Poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti rezultatą skaitmeniniu formatu.

Paslauga gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašo liudijančio išrašo kartu su daugiakalbe standartine forma išdavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191 arba išrašo iš civilinės būklės akto (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašo išdavimas pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas – dokumentas išduodamas atvykus pareiškėjui arba įgaliotam asmeniui į Civilinės metrikacijos skyrių.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Saulė Daunytė, mob. tel. 233 1150
Paslaugos vadovas
Jolanta Kuzmienė, tel. 233 4659 (3803)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jei civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, kopiją, nuorašą turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas;
4. jei civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, kopiją, nuorašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111;
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725;
6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374;
7. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012;
8. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis;
9. Europos Sąjungos valstybės narės;
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“;
11. Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas, 2022-01-18 Nr. XIV-903
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 424 „Dėl asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių patvirtinimo“
Informacija
Už civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, nuorašo, kopijos išdavimą mokamas 4,3 EUR mokestis. Jeigu klientas pageidauja, kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu, jis gali užsakyti daugiakalbę standartinę formą (galiojančią Europos Sąjungos valstybėse narėse), už kurią papildomai mokamas 4,3 EUR mokestis.

Jeigu klientas pageidauja, jis gali gauti išrašą iš civilinės būklės akto (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašo, išduotą pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (išduotų išrašų nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille ir versti į užsienio kalbą). Mokestis už išrašo išdavimą – 4,3 EUR.

Šiuo metu Konvencijos dalyvės yra šios valstybės: Austrijos Respublika, Belgijos Karalystė, Bosnija ir Hercegovina, Graikijos Respublika, Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Juodkalnijos Respublika, Kroatijos Respublika, Lenkijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Moldovos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Portugalijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Serbijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Šveicarijos Konfederacija, Turkijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Bulgarijos Respublika, Estijos Respublika, Rumunijos Respublika.

Paslaugą užsakant el. būdu, valstybinę rinkliavą reikia apmokėti tik prisijungus prie savitarnos, o ne iš anksto.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52813

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:
 • LT78 7290 0000 0013 0151 - AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas, banko kodas 72900
 • LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas, banko kodas 70440
 • LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800
 • LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100
 • LT12 2140 0300 0268 0220 - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400
 • LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 • LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300

Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.
Informacija atnaujinta
2022-06-30 16:30:35