Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas

Paslaugos aprašymas
Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose gavėjais gali būti neįgalūs senyvo amžiaus ir suaugę asmenys, vaikai su negalia, kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.

• Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius.
• Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą ir pateikia prašymą šiai paslaugai gauti bei prašyme nurodomus dokumentus.
• Vilniaus miesto socialinės paramos centras teikia paslaugos gavėjo dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai Socialinės globos skyrimo komisijai.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Vida Bučienė, tel. 211 2660
Paslaugos vadovas
Jūratė Kristina Kasinskienė, tel. 8 686 24536
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
3. Įstatyminio atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (vaikui su negalia);
4. Teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);
5. Sveikatos priežiūros įstaigų užpildytas medicinos dokumentų išrašas (F027/a) kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Šie dokumentai pateikiami, jeigu nėra duomenų registruose:
1. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją;
2. Pažyma apie gaunamas pajamas, įvairaus pobūdžio socialines išmokas;
3. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
4. Pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS -1) arba nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2), išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
Informacija atnaujinta
2022-01-14 10:31:38