Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas

Paslaugos aprašymas
Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose gavėjais gali būti: suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia, kiti asmenys, kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
40 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vita Beresnevičienė, tel. 2138226
Paslaugos vadovas
Skaistė Nemaniūtė, tel. (8 5) 213 3663, mob. tel. 8 683 80938
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
3. Neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas;
4. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
5. Pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS -1) arba nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2), išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
6. Teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);
7. Sveikatos priežiūros įstaigų užpildytas medicinos dokumentų išrašas (F027/a) kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Šie dokumentai pateikiami, jeigu nėra duomenų registruose:
1. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją;
2. Pažyma apie gaunamas pajamas, įvairaus pobūdžio socialines išmokas.
Informacija atnaujinta
2021-10-13 10:29:22