Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Paslaugos aprašymas
Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos dienos centruose. Į dienos centrus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis. Teikiančias dienos socialinę globą socialinės globos įstaigas pasirenka pats socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

  • Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius.
  • Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą ir pateikia prašymą šiai paslaugai gauti bei prašyme nurodomus dokumentus.
  • Vilniaus miesto socialinės paramos centras teikia paslaugos gavėjo dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai Socialinės globos skyrimo komisijai.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Vida Bučienė, tel. 211 2660
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Aprašymas klientui
Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3. Neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopija;
4. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę.

PASTABA. Socialinės paramos centro darbuotojas išimtiniais atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
Informacija atnaujinta
2019-10-01 09:09:40