Fizinių ir juridinių asmenų skundų (pranešimų), adresuotų Savivaldybei priėmimas

Paslaugos aprašymas
Asmenų skundai gali būti siunčiami paštu, pateikiami tiesiogiai ar naudojantis elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“). Asmuo, pageidaujantis sužinoti apie pateikto skundo nagrinėjimo eigą (arba negavęs atsakymo per nustatytą 20 darbo dienų terminą), gali pateikti paklausimą el. paštu savivaldybe@vilnius.lt, nurodydamas savo vardą, pavardę ir skundo pateikimo datą.

Skundams, pateiktiems per elektroninę paslaugų teikimo sistemą www.vilnius.lt arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt, išsiunčiamas patvirtinimas, kad skundas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.

Paslaugos aprašyme vartojami šie terminai (pavadinimai):
1. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą (Savivaldybę), kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti;
2. Pranešimas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą (Savivaldybę), kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.


Pranešti apie korupciją galite paspaudę čia


Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Archyvinės pažymos; klientų priėmimas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Žygimantas Žvinys, tel. 211 2067
Paslaugos vadovas
Vitalij Mosin, tel. 211 2070
Aprašymas klientui
Pateikiami dokumentai:
1. Skundas (laisva forma – pridedama);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas (jei atstovaujamas kitas asmuo).
Informacija atnaujinta
2021-02-01 15:53:14