Globojamo renginio statuso suteikimas

Paslaugos aprašymas
Garsinantys Vilniaus miesto vardą Lietuvoje ir užsienyje renginiai turi teisę gauti Vilniaus miesto savivaldybės globojamo renginio statusą.

Savivaldybė suteikdama šį statusą išreiškia renginio idėjos palaikymą bei pabrėžia, kad tai yra svarbus ir reikšmingas renginys Vilniaus miestui. Globojamo renginio statusas yra reprezentacinės reikšmės, suteikiantis galimybę renginio viešųjų ryšių tekstinėje ir vaizdinėje medžiagoje skleisti žinią, kad renginį globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Renginio globėjo statuso suteikimas nepriklauso nuo Savivaldybės finansinių įsipareigojimų renginio organizatoriams.

Statusas suteikiamas renginiams kultūros, švietimo, sporto, socialinės, aplinkos ir sveikatos apsaugos ir (ar) kitose srityse.
Paraiškas turi teisę teikti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Siekiant gauti statusą reikalinga:
1. susipažinti su tvarkos aprašu esančiu skiltyje – „Reglamentuojantys teisės aktai“;
2. parengti paraiškos paruoštuką (Word formate) esančiu skiltyje – „Prašymo forma (-os)“;
3. parengti reikiamus priedus (renginio scenarijus arba renginio aprašymas, dokumentai, patvirtinantys renginio atitiktis kriterijams, renginio organizatorių patirtis įgyvendinant to paties tipo renginius, įsipareigojimas renginių metu vykdant prekybą (paslaugų teikimą) nenaudoti plastikinių gaminių);
4. užpildyti elektroninę paraišką, paspaudus mygtuką – „Užsakyti paslaugą“.

Prašymus turi teisę teikti juridiniai ir fiziniai asmenys, organizuojantys renginius kultūros, švietimo, sporto, socialinės, aplinkos ir sveikatos apsaugos ir (ar) kitose srityse.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Renginiai, susirinkimai, pirotechnikos naudojimo derinimas
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Veronika Jaruševičiūtė, tel. 211 2413, mob. tel. +37061322109
Paslaugos vadovas
Aušra Kiškūnienė, tel. (8 5) 211 2416, mob. tel. +37061016020
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
Pildoma elektroninė paraiška (pildoma tiesiogiai internetu). Atkreipiame dėmesį, kad el. paslaugos sistema neleidžia paraiškos pildyti periodiškai, todėl rekomenduojame iš anksto užpildyti paraiškos formą, kurią galite atsisiųsti Word formatu esančią prie prašymo formų. Iš anksto parengus paraiškos formą, perkelkite informaciją į el. paraišką.
Informacija atnaujinta
2022-03-30 11:33:12