Grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimas būstu

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga teikiama grįžtantiems nuolat gyventi į Lietuvą politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimos nariams, kurie yra įrašyti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą sąrašą (Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu Vilniuje, sąrašas).

Paslaugos prašymai nuo 2009 m. gruodžio 31 d. nepriimami.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Dana Miškinienė, tel. 211 2263
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Lietuvos Respublikos piliečio paso arba Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo kopija;
3. Archyvinio reabilitacijos pažymėjimo patvirtinta kopija;
4. Giminystės ryšį įrodančių dokumentų patvirtintos kopijos;
5. Politiniai kaliniai ir tremtiniai, jų vaikai – tremtinio teisinį statusą.
Informacija atnaujinta
2019-12-06 10:51:32