Hakatonų renginių rėmimo konkurso paraiškų priėmimas (priėmimas baigtas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad paraiškų priėmimas baigtas


Konkurso tikslas – remti Vilniaus miestui reikšmingas atviras technines kūrybines dirbtuves, siekiant suburti žmones, turinčius nestandartinių idėjų, mėgstančius kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti įvairius gaminius, produktus, modelius, maketus ar prototipus.

Konkurso uždaviniai - skatinti hakatonų renginių atsiradimą ir inovacijas Vilnius mieste, remti Vilniaus miestui reikšmingus renginius, susijusius su informacinėmis technologijomis, siekti suburti specialistus, turinčius nestandartinių idėjų, mėgstančius kurti.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų juridinės formos.

Paraiškas dėl renginių finansavimo galima teikti tik tiems renginiams, kurie įvyko 60 dienų iki paraiškos registravimo Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemoje dienos ir būsimiems planuojamiems renginiams, kurie įvyks iki 2018 m. gruodžio 1 d. Teikiant paraišką apie įvykusį renginį, būtina pateikti renginio viešinimą patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, įvykusio renginio skelbimo nuorodą, skrajutės, pranešimai spaudoje ir pan.).
Su konkurso nuostatais galima susipažinti interneto svetainėje www.vilnius.lt

Informaciją apie konkursą teikia už konkurso organizavimą atsakingas E. miesto departamentas el. paštu inovacijos@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
---- ----
Paslaugos vadovas
---- ----
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. projekto paraiška (1 priedas, pildoma tiesiogiai elektroniniu būdu);
2. projekto sąmata (2 priedas);
3. projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija;
4. projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo lėšų sumos skyrimo;
5. anksčiau Savivaldybės finansuotų projektų įvykdymo ataskaita (jei pareiškėjas anksčiau dalyvavo ir gavo Savivaldybės finansavimą Projektui).
Informacija atnaujinta
2019-12-04 13:29:44