IV klasės pirotechnikos priemonių naudojimo vietų derinimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems suderinti vietas, kuriose būtų galima naudoti IV klasės pirotechnikos priemones.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Viešoji tvarka; renginių derinimas; skrydžių derinimas; šunų laikymas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis/juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas tel. 219 7930
Paslaugos vykdytojas
Vaida Maslaveckaitė tel. mob. 8 662 47344
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Licencija naudoti IV klasės pirotechnikos priemones (kopija).