IV klasės pirotechnikos priemonių naudojimo vietų derinimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems suderinti vietas, kuriose būtų galima naudoti IV klasės pirotechnikos priemones.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Renginiai, susirinkimai, pirotechnikos ir skrydžių derinimas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. 219 7930
Paslaugos vykdytojas
Vaida Maslaveckaitė, tel. 219 7953
Prašymo forma (-os)
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Licencija naudoti IV klasės pirotechnikos priemones (kopija).
Informacija atnaujinta
2019-05-31 14:07:46