Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinę riziką patiriantiems bei likusiems be tėvų globos vaikams

Paslaugos aprašymas
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba netekus tėvų globos ar vaikui atsidūrus ekstremalioje situacijoje, kai kyla pavojus jo sveikatai ir gyvybei, emociniam saugumui.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams teikiamos vaikų socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų namuose.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos socialinę riziką patiriantiems vaikams teikiamos socialines paslaugas vaikams krizių atvejais teikiančiose įstaigose, galinčiose priimti vaikus bet kuriuo paros metu.

Likusio be tėvų globos vaiko, kuriam yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), socialinės globos poreikis nevertinamas.

• Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisija, įvertinusi vaiko socialinę situaciją, priima sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo.
• Vaikui įstaigą, teikiančią trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą, parenka Socialinių paslaugų skyriaus specialistai.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jurgita Zabotkienė, tel. 211 2231
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19, Nr. X-4931;
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo";
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 "Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr.A1-179 ,,Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo";
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-03 sprendimas Nr. 1-2160 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo";
9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-23 sprendimas Nr. 1-2197 „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Informacija atnaujinta
2019-10-01 09:18:10