Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

Paslaugos aprašymas
Šią paslaugą sudaro dokumentų priėmimas ir jų peržiūrėjimas. Perduoti turtą (inžinerinių tinklų ir įrenginių) gali juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vaida Voroneckienė, tel. 211 2490
Paslaugos vadovas
Kęstutis Karosas, tel. 211 2178
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas (laisva forma);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia ir sutartį pasirašo įgaliotas asmuo
4. Perduodamo turto inventorinė byla (originalas).
5. Tinklų išpildomoji nuotrauka.
6. Pažyma apie tinklų techninę būklę.
7. Žemės sklypo apie inžinerinius tinklus ir įrenginius valstybinės žemės nuomos dokumentas.
8. Bendrovės arba bendrijos narių ar valdybos narių pasitarimo protokolo išrašas apie sprendimą perduoti neatlygintinai Savivaldybės nuosavybėn inžinerinius tinklus ir įrenginius.
9. Esant tinklams ir įrenginiams pastatytiems privačiame žemės sklype, visų bendrasavininkų notariškai patvirtintas sutikimas dėl leidimo kasinėti remontuojant tinklus.
10. Turto registravimo pažymėjimas (originalas).
Informacija atnaujinta
2021-04-19 13:37:31