Įrašymo į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, organizavimas (panaikinta)

Paslaugos aprašymas
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. šios paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracija nebeteikia.
Paslaugą teikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriusĮvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę. Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas.

Asmenys, turintys teisę įvaikinti:
• esantys pilnamečiai, bet ne vyresni nei penkiasdešimt metų;
• esantys susituokę;
• nebuvo teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
• jiems nėra ir nebuvo apribota tėvų valdžia;
• jei jie buvo vaiko globėjais (rūpintojais), globa nebuvo panaikinta dėl jų kaltės;
• yra tvirtai apsisprendę įvaikinti vaiką;
• neserga tam tikromis ligomis. Jų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 402/A1-152 „Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo“.

Galimos išimtys:
Jei asmenys yra vyresni nei 50 metų, jiems galėtų būti leista įvaikinti, jei:
• vienas iš sutuoktinių neviršija įstatymo nustatytos ribos;
• nori įvaikinti vyresnius nei šešerių metų amžiaus vaikus;
• vaikas, kurį norima įvaikinti, ilgą laiką buvo globojamas jų šeimoje.

Jei yra nesusituokę, jiems galėtų būti leista įvaikinti, jei:
• atestuotas socialinis darbuotojas teigiamai įvertintų jų pasirengimą vienam auginti įvaikintą vaiką;
• ilgą laiką globojo vaiką, kurį norima įvaikinti.

Asmenys, kurie negali tapti įvaikintojais:
• nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali;
• teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
• asmenys, kuriems yra apribota tėvų valdžia, buvę vaiko globėjai, jei globa buvo panaikinta dėl jų kaltės;
• dėl medicininių kontraindikacijų (ligų sąrašas patvirtintas Vyriausybės).
Paslaugos kategorija
Koordinuotos paslaugos vaikui
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
_
Paslaugos vadovas
---- ----
Paslaugos vykdytojas
---- ----
Informacija atnaujinta
2018-10-03 09:51:44