Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Paslaugos aprašymas
Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui mokymosi ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos skiriama 6 bazinių socialinių išmokų (BSI – 40 Eur) dydžio išmoka (240 Eur) besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai nuo vaiko gimimo dienos iki jam sukaks 2 metai, jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi (neturėjo) teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, ir:
 • mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu profesinio mokymo programa nuo mokymosi pagal profesinio mokymo programą pradžios iki jos pabaigos);
 • studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą arba doktorantūroje ar rezidentūroje (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį).


 • Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

  Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija
  Socialinės išmokos
  Paslaugos suteikimo trukmė
  30 d.
  Paslaugos gavėjas
  Fizinis asmuo
  Atsakingas dalinys
  Paslaugos vykdytojas
  Inesa Kaktavičienė, tel. 2042168
  Paslaugos vadovas
  Diana Leonavičienė, tel. 204 2166
  Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
  Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
  5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
  6. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  7. mokymo įstaigos pažyma, kad asmuo mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, arba, baigus mokslus ar studijas, mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą, jeigu duomenų apie mokymąsi nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  8. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
  9. banko sąskaitos rekvizitai.
  Informacija
  Prašymą galima pateikti šiais būdais:
  1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti sistemoje SPIS;
  2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
  3. užpildytą prašymą atsiųsti registruotu paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
  4. su galimybių pasu atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3. (I a.).
  Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

  Gerbiami vilniečiai! Šiuo metu ypač padidėjus besikreipiančiųjų srautui, galimi laikini sunkumai skambinant telefonu 8 700 35545. Taip pat galimi ir perskambinimo klientui paslaugos sutrikimai.
  Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.
  Informacija atnaujinta
  2021-10-18 10:14:28