Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Paslaugos aprašymas
Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui mokymosi ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos, skiriama 6 (228 Eur) bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai nuo vaiko gimimo dienos iki jam sukaks vieni metai, jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, ir:
 • mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu profesinio mokymo programa nuo mokymosi pagal profesinio mokymo programą pradžios iki jos pabaigos) ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, iki jam sukaks 26 metai;
 • studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį).


 • Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

  Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija
  Socialinės išmokos
  Paslaugos suteikimo trukmė
  30 d.
  Paslaugos gavėjas
  Fizinis asmuo
  Atsakingas dalinys
  Paslaugos vadovas
  Paslaugos vykdytojas
  Aprašymas interesantui
  Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
  5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
  6. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  7. mokymo įstaigos pažyma, kad asmuo mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, arba, baigus mokslus ar studijas, mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą, jeigu duomenų apie mokymąsi nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  8. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
  9. banko sąskaitos rekvizitai.
  Informacija
  Asmenys, besikreipiantys į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrių dėl socialinių išmokų, aptarnaujami:
  – išankstinės registracijos tvarka (pirmumo teise) – registruotis į priėmimą galima internetu sis.vilnius.lt ar bendruoju telefonu 8 700 35 545;
  – be išankstinės registracijos (eilės tvarka) atvykę bet kuriuo nurodytu adresu:
  Kauno g. 3 (pagal elektroninę eilių valdymo sistemą);
  Loretos Asanavičiūtės g. 20, 7 kab.;
  Erfurto g. 29, 8 kab.;
  Gerovės g. 1, 204 kab.;
  Šeškinės g. 28, 2 kab.;
  Žirmūnų g. 143, 114 kab.
  Informacija atnaujinta
  2019-05-16 10:20:33