Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo projektų tikrinimas ir derinimas

Paslaugos aprašymas
Visiškai pasiekiama internetu viešoji elektroninė IV lygio paslauga teikiama „vieno langelio“ principu. Visas elektroninės paslaugos suteikimas atliekamas elektroninėje formoje. Vilniaus miesto savivaldybės Išorinės vaizdinės reklamos registro (toliau – Registras) skyriaus „Suderinti išorinės reklamos vaizdo pakeitimo projektai“ objektai yra anksčiau nustatyta tvarka suderintos, patvirtintos ir įrengtos išorinės vaizdinės reklamos turinio pataisos (vaizdo, teksto, spalvinio sprendimo ir pan.), nekeičiant įrengtos reklamos dydžio, proporcijų bei konstrukcinio sprendimo arba įrengiant reklamą ant viešojo keleivinio transporto priemonių.
Paslaugos paskirtis – elektroninėje formoje tikrinti, derinti ir registruoti Registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti Registro objektų duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims.

Išorinės vaizdinės reklamos vaizdo pakeitimo projektą (toliau – IVR VPP) tikrina:
1. Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytojas;
2. Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyrio vedėjas.
IVR VPP (jeigu jis atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus) derina ir registruoja Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyrio vedėjas. Jeigu pateiktas IVR VPP neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyrio vedėjas siunčia neigiamą atsakymą pareiškėjui.
Tik suderintas ir įregistruotas IVR vaizdo pakeitimas gali būti teisėtai eksponuojamas ant anksčiau nustatyta tvarka suderintos, patvirtintos ir įrengtos išorinės vaizdinės reklamos konstrukcijos.
Savivaldybės administracija tikrina, derina ir registruoja tik jos teritorijoje keičiamus IVR VPP.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
7 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Darius Paulius Vizgirda, tel. 211 2523
Paslaugos vykdytojas
Darius Paulius Vizgirda, tel. 211 2523
Aprašymas klientui
Elektroninėje formoje pateikiami šie dokumentai:
1. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pateikia kitas asmuo.
2. Išorinės vaizdinės reklamos vaizdo pakeitimo projektas (grafinis sprendimas, matmenys, vizualizacija arba fotomontažas, reklamos įrengimo adresai ir reklamos vaizdavimo laikotarpiai).
3. Anksčiau nustatyta tvarka suderintos, patvirtintos ir įrengtos reklamos teisėtumą patvirtinantys dokumentai (leidimo ir reklamos projekto pagrindinio brėžinio su patvirtinimo žymomis patvirtintas nuorašas).
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2019-09-10 15:29:01