Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo tikrinimas ir derinimas

Paslaugos aprašymas
Visiškai pasiekiama internetu viešoji elektroninė IV lygio paslauga teikiama „vieno langelio“ principu. Visas elektroninės paslaugos suteikimas atliekamas elektroninėje formoje. Paslaugos objektas yra anksčiau nustatyta tvarka suderintos, patvirtintos ir įrengtos išorinės reklamos teksto, spalvinio ir/ar grafinio vaizdo pakeitimo derinimas, nekeičiant įrengtos išorinės reklamos dydžio, proporcijų bei konstrukcinio sprendimo.
Paslaugos paskirtis – elektroniniu būdu derinti ir tvarkyti duomenis apie išorinės reklamos pakeitimus.

Išorinės reklamos vaizdo pakeitimai (toliau – IR VP) derinami:
1. Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos ir teisenos poskyryje;
2. Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyryje.
IR VP (jeigu atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus) derina ir registruoja Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyrio vedėjas. Jeigu IR VP neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, pareiškėjui informacija pateikiama registruotos elektroninės paslaugos rezultatuose. Tik suderinti ir įregistruoti IR VP gali būti teisėtai eksponuojami ant anksčiau nustatyta tvarka suderintos, patvirtintos ir įrengtos išorinės reklamos konstrukcijos.
Savivaldybės administracija tikrina, derina ir registruoja tik jos teritorijoje keičiamus IR VP.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
7 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Darius Paulius Vizgirda, tel. 211 2523
Paslaugos vadovas
Darius Paulius Vizgirda, tel. 211 2523
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Elektroninėje formoje pateikiami šie dokumentai:
1. išorinės reklamos vaizdo pakeitimo spalvinis ar/ar grafinis vaizdas, matmenys, vizualizacija, išorinės reklamos įrengimo adresas/-ai ir išorinės reklamos skleidimo laikotarpis.
2. informacija apie turimą leidimą įrengti išorinę reklamą (registracijos numeris ir data).
Papildoma informacija
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2021-05-10 08:06:35