Išvados dėl fizinio asmens tinkamumo priimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis rengimas (panaikinta)

Paslaugos aprašymas
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. šios paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracija nebeteikia.
Paslaugą teikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriusVaiko išleidimo laikinai svečiuotis sąlygos yra šios:
• Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius, arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų; • Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį pagal sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, bet ne ilgiau kaip 1 metams, įskaitant ir sutarties pratęsimo laikotarpį; • Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį vaiko giminaitį pagal sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, įskaitant ir sutarties pratęsimo laikotarpį; • Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis turi būti derinamas su vaiko mokymusi, gydymusi ir kitomis vaiko interesus atitinkančiomis sąlygomis.

Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris:
• neturi dvidešimt vienerių metų, išskyrus artimus giminaičius; • pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu; • nuo kurio buvo atskirtas vaikas; • kuriam yra ar buvo apribota tėvų valdžia; • jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti dėl jo kaltės; • teistas už tyčinius nusikaltimus; • sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori priimti laikinai svečiuotis jaunesnį kaip dešimties metų vaiką; • sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija; • įrašytas į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, išskyrus vaiko tėvus, apskaitą.
Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
_
Paslaugos vadovas
---- ----
Paslaugos vykdytojas
---- ----
Informacija atnaujinta
2020-06-16 09:28:38