Kino edukacinių programų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Kino edukacinių programų finansavimo konkurso nuostatai reglamentuoja Kino edukacinių programų finansavimo konkurso organizavimo, vykdymo ir finansavimo skyrimo trejų metų laikotarpiui šio konkurso laimėtojams tvarką.

Konkurso tikslai: puoselėti Vilniaus miesto kino edukacijos ir kino kultūros sklaidos veiklas ir skatinti kino kultūros ir kino kūrėjų kūrybinę raišką.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, neatsižvelgiant į jų teisinę formą, kurių buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir kurie užsiima ar verčiasi kino srities veikla. Konkurse negali dalyvauti kino srities organizacijos, gaunančios nuolatinį valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą savo veiklai vykdyti.

Pagrindinis kino organizacijos, dalyvaujančios konkurse, vertinimo kriterijus – veiklos programa, kurioje turi būti aprašyta ir pateikiama ši informacija:
1. kino organizacijos vadybinės kompetencijos, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir gebėjimas taikyti praktikoje inovatyvius sprendimus;
2. šiuo metu vykdomos ir numatomos naujos kino edukacinės veiklos, esamų edukacinių veiklų plėtra ir perspektyviniai planai trejų metų laikotarpiui;
3. inovatyvios, interaktyvios, kūrybiškos ir kitos kino edukacinės veiklos, skirtos moksleiviams, studentams, šeimoms ir senjorams;
4. veiklos programoje nurodytų edukacinių veiklų meninė ir kultūrinė vertė, numatomas tikslinių auditorijų pasiekiamumas, mąstai ir aiškiai pamatuoti rezultatai;
5. veiklos, padedančios ugdyti kino, kultūros ir švietimo profesionalų kompetencijas;
6. veiklos programoje nurodytų kino edukacinių veiklų prieinamumas ir poreikių atitikimas skirtingoms amžiaus, socialinėms grupėms;
7. veiklos programoje nurodytų edukacinių veiklų tikslingumas ir aktualumas Lietuvos kino ir edukacijos sričiai bei bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis;
8. veiklos, apimančios plačią Vilniaus miesto geografiją, įveiklinančios skirtingas miesto erdves;
9. pastarųjų metų kino organizacijos veiklos ataskaita.

Edukacinių veiklų organizavimo programos teikiamos iki 2020 m. balandžio 17 d. (įskaitytinai).


Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, veiklos programos turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema paslaugos.vilnius.lt svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad veiklos programų – konkurso paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta.


Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385;, mob. tel. 8 687 82663
Paslaugos vadovas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385;, mob. tel. 8 687 82663
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Kino edukacinių programų finansavimo konkurso edukacinių veiklų organizavimo programa (1 priedas);
2. Kino organizacijos juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir kiti priedai (privalomai pateikiama tik kino organizacijos registracijos pažymėjimo kopija, o apdovanojimų, padėkų ar kitų raštų kopijos, aktualūs straipsniai apie organizaciją ar jų nuorodos bei kita informacija teikiama kino organizacijos pasirinkimu).
Informacija atnaujinta
2020-10-02 08:32:20