Klientų priėmimas susipažinti su likviduotų juridinių asmenų dokumentais

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems reikalinga susipažinti su Vilniaus miesto likviduotų juridinių asmenų dokumentų originalais. Didžiojoje dalyje pažymų pateikiama informaciją apie asmens duomenis, todėl kreipiantis dėl šios paslaugos būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (fiziniams asmenims) arba kitus duomenis, įrodančius teisę gauti pageidaujamą informaciją (juridiniams asmenims).

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Archyvinės pažymos; klientų priėmimas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Arvydas Atkočiūnas, tel. 8 5 2112172, mob. tel. +370 615 45313
Paslaugos vadovas
Arvydas Atkočiūnas, tel. 8 5 2112172, mob. tel. +370 615 45313
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Informacija atnaujinta
2021-02-01 15:44:59