Klientų priėmimas susipažinti su likviduotų juridinių asmenų dokumentais

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems reikalinga susipažinti su Vilniaus miesto likviduotų juridinių asmenų dokumentų originalais. Didžiojoje dalyje pažymų pateikiama informaciją apie asmens duomenis, todėl kreipiantis dėl šios paslaugos būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (fiziniams asmenims) arba kitus duomenis, įrodančius teisę gauti pageidaujamą informaciją (juridiniams asmenims).

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Archyvinės pažymos; klientų priėmimas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Arvydas Atkočiūnas, tel. 211 2172
Paslaugos vykdytojas
Arvydas Atkočiūnas, tel. 211 2172
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Informacija atnaujinta
2019-09-10 11:03:48