Konsultacijų apie elektros energijos tiekimą gyvenamiesiems namams, namo vidaus elektros tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto, apskaitos, mokesčių už paslaugas nustatymo tvarką teikimas

Paslaugos aprašymas
Konsultacija suteikiama kreipiantis fiziniam ar juridiniam asmeniui žodžiu arba raštu dėl gyvenamųjų namų elektros energijos tiekimo, namo vidaus elektros tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto, apskaitos ir mokesčių už paslaugas.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Stasė Kvederienė, tel. 211 2818
Paslaugos vykdytojas
Tauras Varenbergas, tel. 211 2412
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Laisvos formos prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Informacija atnaujinta
2016-01-05 09:29:14