Konsultacijų apie įrašymą į sąrašus socialinio būsto nuomai suteikimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga gali būti teikiama žodžiu ir raštu. Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), kurie neturi finansinės galimybės pasinaudoti valstybės remiamu kreditu, bet turi teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Teisę būti įrašytais į sąrašą socialinio būsto nuomai turi asmenys (šeimos), kurie neturi būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kv. m arba yra mažesnis kaip 14 kv. m, jei šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 proc. darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 proc. darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

Šių asmenų (šeimų) grynosios metinės pajamos ir turtas prieš prašymo pateikimo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų) sąrašą savivaldybei, socialinio būsto nuomai metus neviršija:

1. Pajamos asmeniui be šeimos - 3876 Eur, ir turtas -9486 Eur (vidutine rinkos kaina);
2. Pajamos 2-3 asmenų šeimai - 7752 Eur, ir turtas - 17136 Eur (vidutine rinkos kaina);
3. Pajamos 4 ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui - 2244 Eur, ir turtas - 7650 Eur.

Socialinio būsto nuomai sudaromi šie sąrašai:
1. Jaunų šeimų - į šį sąrašą įrašomos šeimos, jei kiekvienas sutuoktinis yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų. Šeimos, įrašytos į jaunų šeimų sąrašą bus jame iki tol, kol joms bus išnuomotas butas;
2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) sąrašas;
3. Našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų - į šį sąrašą įrašomi našlaičiai ir likę be tėvų globos asmenys (jų šeimos), kurie pasibaigus jų globos ar laisvės atėmimo terminui, yra ne vyresni kaip 35 metų. Našlaitis arba be tėvų globos likęs asmuo – asmuo, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs, arba be tėvų globos (rūpybos) likęs asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), iki 18 metų;
4. Neįgalių asmenų (šeimų) - į šį sąrašą įrašomi asmenys (šeimos), kuriems (kurioms) Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 proc. darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 proc. darbingumo) arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma ir šeimos, kuriose yra tomis ligomis sergančių asmenų;
5. Bendrasis - į šį sąrašą įrašomi visi asmenys, nepatenkantys į 1-4 punktuose nurodytus sąrašus;
6. Socialinio būsto nuomininkų - į šį sąrašą įrašomi asmenys (šeimos), turintys teisę į būsto sąlygų pagerinimą (naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m. arba mažesnis kaip 14 kv. m., jei šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 proc. darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 proc. darbingumo) arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Jurgita Justynovič, tel. 250 0750
Paslaugos vykdytojas
Gitana Kinach, tel. 250 0759
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus;
4. Asmenims, įrašytiems į Neįgaliųjų asmenų (šeimų) sąrašą pažyma apie neįgalumo lygį;
5. Asmenims, įrašytiems į Našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų (šeimų) sąrašą dokumentas apie globos steigimą.
Informacija atnaujinta
2016-12-29 09:48:56