Konsultacijų apie valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti teikimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga teikiama interesantams norintiems žinoti informaciją apie galimybę gauti valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti. Paslauga gali būti teikiama žodžiu ir raštu.

  • Paslauga teikiama asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems pasinaudoti valstybės parama būstui įsigyti.
  • Valstybės parama teikiama šeimoms ar asmenims, kurių metinės grynosios pajamos ir turtas prieš paramos suteikimo metus (už kalendorinius metus iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui įsigyti pateikimo dienos) yra mažesni už Įstatymu nustatytus dydžius: ir jeigu šios šeimos ir asmenys: neturi ar neturėjo būsto nuosavybės teise ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma; turi ar turėjo būstą ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma, tenkanti vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.
  • Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti.
  • Neįgaliesiems ar šeimai, kurioje yra neįgalus asmuo, nuosavybės teise turimas būstas rekonstravimo metu pritaikomas neįgaliųjų poreikiams.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Barbara Markauskienė, tel. 250 0756
Paslaugos vykdytojas
Daiva Kazlauskienė, tel. 250 0769
Prašymo forma (-os)
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti (BP-1) forma;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažyma;
4. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos.
Informacija atnaujinta
2016-02-23 13:26:00