Konsultacijų teikimas apie pastatų, butų ar kitų patalpų centralizuoto šildymo atjungimą vartotojų iniciatyva

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga teikiama interesantams -fiziniams ir juridiniams asmenims-, kuriems reikalinga konsultacija žodžiu arba raštu apie pastatų, butų ar kitų patalpų daugiabučiame name atjungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos sąlygas ir tvarką.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Kęstutis Karosas, tel. 211 2178
Paslaugos vykdytojas
Natalija Kutyš, tel. 211 2021
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Informacija atnaujinta
2016-01-05 09:36:30