Koordinuotai teikiamos paslaugos

Paslaugos aprašymas
Koordinuotai teikiamos paslaugos skirtos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.
Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Koordinuotos paslaugos vaikui
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Lina Juškevičienė, tel. 211 2557, mob. tel. +37061593779
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė, tel. 211 2557, mob. tel. +37061593779
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. siūlymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo iš pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos (tik fiziniam asmeniui).
Informacija
Klientų konsultavimo laikas:
I-IV 8.00-17.00 val.,
V 8.00-15.45 val.,
pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Klientai konsultuojami:
Tel. 8 5 211 2023
El. paštu tbks@vilnius.lt
Informacija atnaujinta
2021-03-16 15:40:08