Kultūros rėmimo programų projektų konkursas (projektų priėmimas baigėsi)

Paslaugos aprašymas

Informuojame, kad projektų priėmimas baigėsi


Siekiančių gauti paramą juridinių asmenų kultūros rėmimo programų projektai turi būti skirti konkurso tikslų įgyvendinimui.

Konkurso tikslai – Vilniaus miestui reikšmingų kultūros, meno projektų finansavimas siekiant skatinti:
• Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą;
• tautinių bendrijų veiklą;
• etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas;
• šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą;
• kultūrinius mainus tarp Lietuvos ir užsienio miestų, pabrėžiant Vilniaus miesto unikalumą ir jo priklausymą Europos kultūrai;
• naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenės daliai bei socialinės atskirties mažinimą;
• jaunimo kultūros ir meno iniciatyvas;
• kultūros ir meno inovacijas;
• kūrybiškumą.

Konkurso uždaviniai – organizuoti konkursus šioms programoms:
• vizualieji menai (daugiaplanė meninė veikla, kurioje persipina įvairios atlikimo technikos: tapyba, piešimas, skulptūra, vaizdas, fotografija, grafika, dizainas ir kt.);
• scenos menai (teatras, šokis, opera, muzikinis teatras, cirkas ir kt.);
• muzika;
• kinas;
• literatūra (lėšos spaudos darbams skiriamos tik pirmą kartą leidžiamiems kūriniams);
• muziejai;
• etninė kultūra ir mėgėjų menas;
• kūrybinės industrijos;
• kultūrinis švietimas (mokymai, kompetencijų tobulinimas, konferencijos);
• tarpdisciplininis menas;
• atminties kultūros puoselėjimui skirta žiniasklaidos programa (pagal Vilniaus miesto atminties kultūros puoselėjimo programą, patvirtintą Savivaldybės mero 2017 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. 22-164);
• tautinių bendrijų iniciatyvos.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, išskyrus pelno siekiančias organizacijas bei biudžetines ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Vilniaus miesto savivaldybės ar LR Vyriausybės biudžeto. Pagal tautinių bendrijų iniciatyvų programą projektus teikti gali tik tos organizacijos, asociacijos ar kitos įstaigos, kurių įstatuose numatyta tautinių bendrijų kultūros puoselėjimo ir sklaidos veikla.
Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, paraiškos turi būti teikiamos internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dings.

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Kropaitė Justina tel. 211 2366
Paslaugos vykdytojas
Kropaitė Justina tel. 211 2366
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Konkurso paraiška (1 priedas, pildoma paslaugą užsisakant internetu);
2. Projekto sąmata (2 priedas);
3. Projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo lėšų sumos skyrimo.
Informacija atnaujinta
2018-09-05 15:37:19