Kūno kultūros ir sporto projektai (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Siekiančių gauti paramą juridinių asmenų projektai turi būti skirti konkurso tikslų įgyvendinimui.

Konkurso tikslai:

Vilniaus miestui reikšmingų sporto projektų finansavimas siekiant:

  • skatinti profesionalų sportą;
  • skatinti mėgėjų sportą;
  • vykdyti sporto renginius Vilniaus mieste;
  • skatinti vaikų, jaunimo sporto programas.

Konkurso uždaviniai:

Konkurso uždaviniai – organizuoti konkursus šioms programoms:

  • sporto klubų veikla;
  • sporto renginiai Vilniaus miesto savivaldybėje;

Paraiškų pateikimo pradžia: 2018 11 19
Paraiškų pateikimo pabaiga: 2018 12 18
Vėliau pateiktos paraiškos nagrinėjamos nebus.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, išskyrus organizacijas, kurioms lėšos jau skirtos iš einamųjų metų Savivaldybės biudžeto, pelno siekiančias organizacijas, nacionalinio lygio sporto įstaigas. Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, paraiškos teikiamos internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt svetainėje.

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Paslaugos vykdytojas
Tadas Jansonas, tel. 211 2223
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Konkurso paraiška (1 priedas);
2. Projekto sąmata (2 priedas);
3. Projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija;
4. Projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo lėšų sumos skyrimo.
Informacija atnaujinta
2020-02-25 11:33:45